Gulbenes novada literātiem - kopkrājums "Autogrāfs 4. Balts pieneņpūku pušķis" 1

Gulbenes novada literātu ceturtais kopkrājums “Autogrāfs 4. Balts pieneņpūku pušķis” nepiedzīvoja ieplānoto atklāšanas svētku pasākumu, tomēr dzejas mīļotāji šo krājumu jau var atrast gan veikalu plauktos, gan pilsētas un pagastu bibliotēkās.
Lai gan krājums palaists apritē klusām, tā izdevēja Ilona Vītola tic, ka tas viegli atradīs ceļu pie lasītājiem īpaši šajā diezgan saspringtajā un pat drūmajā sezonā. “Lielākā daļa arī šajā krājumā apvienoto autoru darbu ir ļoti iemīlēti. Arī šajā drūmajā laikā cilvēki zina un lasa dzeju, un bieži meklē tieši dzejas grāmatas. Tāpēc ticu, ka daudz no šī rakstītā ir ar lielu un paliekošu vērtību,” pauž “Vītola izdevniecības” vadītāja I.Vītola.

Talantīgo un radošo novadnieku dzejas veikumi tiek apkopoti jau divdesmit gadu garumā. Toreiz iznāca pirmais “Autogrāfa” kopkrājums. Vienmēr tas tapis sadarbībā ar Gulbenes bibliotēku, un īpašu pateicību I.Vītola izsaka kādreizējai bibliotēkas darbiniecei Ivetai Krūmiņai, kura šobrīd dzīvo Kiprā, bet vasarā, atbraucot ciemos uz Latviju, deva impulsu jaunajam kopkrājumam.
“Krājumi iznāk ik pa pieciem gadiem. Tā ideja toreiz, pirms divdesmit gadiem, bija ļoti vienkārša – apkopot novadā esošos un apzinātos rakstošo cilvēku darbus. Tā kā mēs izdodam grāmatas, mums ir kontakts ar daudziem, un mūsu novads jau arī nav liels – cits citu pazīstam. Šovasar manās mājās pie Pinteļa ezera notika tikšanās ar Ivetu. Lasījām dzejoļus, pārrunājām dzīves norises. Tad es teicu: ja tas notiek manās mājās, tad mans pienākums ir atkal izdot grāmatu. Iveta atzīmēja, ka laiks būtu ļoti īpašs, jo apritējuši divdesmit gadi kopš pirmā krājuma izdošanas. Tā nu kopīgi mēneša laikā apzinājām autorus, viņi atsūtīja mums dzejoļus, un mēs salikām kopā,” par ceturtā krājuma tapšanu stāsta I.Vītola.

Visplašāk pārstāvēts bija trešais kopkrājums, kurā apkopoti vairāk nekā 30 novadnieku dzejoļi. “Toreiz apkopojām arī tos novadniekus, kuri dzīvoja ārpus mūsu novada. Šinī krājumā ietverti ir tikai uz vietas dzīvojošo darbi. Pārstāvēti ir 22 autori. Lielākā daļa šajā krājumā apzināto autoru ir arī publicējušies iepriekš un bijuši aktīvi visu krājumu tapšanā, piemēram, Daiga Kalinka, kurai pašai vairākas grāmatas izdotas šajā izdevniecībā. Ir arī jauni autori. Pašai I.Vītolai liels pārsteigums bijis jaunpienācēja Dace Jansone, kas ir ģimenes ārste, kā arī Jolanta Zirne, kas strādā Izglītības pārvaldē. I.Vītola uzsver, ka krājuma gatavošanas laikā visi autori ir iemīlēti un katrs no tiem devis brīnišķīgu pienesumu. Vidēji vienam autoram bija iespēja publicēt 5-10 dzejoļus.
“90 procentos gadījumos visi raksta par mīlestību. Par to var runāt arī caur dažādu dabas norišu aprakstiem. Kādreiz Latvijā bija mums politiskā dzeja, tagad tādu reti kur sastapsi, arī satīriskā dzeja nu reti lasāma. Šobrīd pārsvarā ir lirika ar cilvēka iekšējiem pārdzīvojumiem, skumjām, mīlestību un prieku, kā arī garīgajiem meklējumiem. Piemēram, ļoti interesanti autori ir dzejnieki Evita Lūse, Ivars Strautiņš un Inese Tora, kuri apraksta garīgos meklējumus. Ļoti spēcīgi dzeju raksta Agnese Līcīte. Ļoti populārs ir Arvis Degums, kura dzeju izmanto grupa “Sestā jūdze”. Mēs, latvieši, esam arī dabu un Latviju mīloši, ir ļoti daudz dzejas, kas ir veltīta tieši Latvijai un dzimtenes mīlestībai. Man jādomā, ka cilvēki tomēr ļoti mīl savu zemi,” stāsta I.Vītola.


22 novadnieki, kuru dzeju var lasīt kopkrājumā “Balts pieneņu pušķis”:

Agnese Līcīte
Arvis Degums
Inese Tirzīte
Ivars Strautiņš
Daiga Kalinka
Ramona Ruņģe-Keiša
Inese Puidze
Inta Aizkalniete
Inese Tora
Ilona Vītola
Anete Graumane
Iveta Krūmiņa
Dace Jansone
Sarmīte Zviedre
Antoņina Logina
Evita Lūse
Inese Strautmale
Vilis Grasis
Aivars Osis
Jolanta Zirne
Ieva Bērziņa
Gunita Irbe


Mīlestība

Stārķi, gulbji un baltie gārņi,
Baltās ūdensrozes un kaijas.
Saule balta un debesis,
Ūdeņi balti.
Baltas domas un darbi,
Cilvēki - balti.
Tā - mana pasaule -
Auguliena!

- Dace Jansone

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Kultūra un izklaide