PTAC brīdina patērētājus par “KOCHER-FINANCE” krāpnieciskajām darbībām

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) ir saņēmis informāciju no Francijas apdrošinātāja Compagnie Francaise D’Assurance Pour Le Commerce Exterieur (turpmāk – COFACE) Lietuvas filiāles par krāpnieciskām darbībām, ko īsteno “KOCHER-FINANCE”, piedāvājot patērētājiem noslēgt aizdevuma līgumu un papildus it kā iegādāties apdrošināšanas sabiedrības COFACE kredītu apdrošināšanas polisi. Lai saņemtu aizdevumu, patērētājiem tiek lūgts veikt vairākus maksājumus, tai skaitā, arī par it kā COFACE kredīta apdrošināšanas polisi, uz fiziskas personas norēķinu kontu. Nevienā no konstatētajiem gadījumiem patērētājam faktiski netika izsniegts aizdevums, kā arī nebija noslēgta COFACE kredītu apdrošināšanas polise. PTAC brīdina patērētājus neaizņemties no nelicencētiem kreditētājiem, jo tie var izrādīties krāpnieki!

Apdrošināšanas sabiedrības COFACE Lietuvas filiāle informēja PTAC, ka pie tās vērsušies Latvijas patērētāji saistībā ar it kā ar COFACE noslēgtu kredītu apdrošināšanas polisi. Konkrētajos gadījumos patērētājiem sākotnēji ir piedāvāts noslēgt aizdevuma līgumu ar “KOCHER-FINANCE”, ko it kā pārstāv Isabelle Kocher. Vienlaicīgi patērētājam tiek piedāvāts noslēgt aizdevuma apdrošināšanas līgumu ar COFACE, kā arī par papildus samaksu saņemt personīgu apstiprinājumu aizdevuma saņemšanai 48 stundu laikā, pēc maksājuma veikšanas.

Lai saņemtu aizdevumu, patērētājam tiek lūgts veikt 3 maksājumus uz fiziskas personas bankas kontu:

1. maksājums – “drošības depozīts” (konstatēts, ka vairāku simtu euro apmērā), kas jāpārskaita uz fiziskas personas kontu bankā;

2. maksājums – “abonēšanas maksa” (konstatēts, ka vairāku simtu euro apmērā) par aizdevuma apdrošināšanu, kas arī jāpārskaita uz fiziskas personas bankas kontu;

3. maksājums – 240 EUR par personīgo galvojumu, ka aizdevums tiks izsniegts 48 stundu laikā pēc 240 EUR apmaksas (summas var mainīties).

Nevienā no konstatētajiem gadījumiem patērētājam faktiski netika izsniegts aizdevums, kā arī nebija noslēgta COFACE kredītu apdrošināšanas polise.


PTAC atgādina:

!!! Neaizņemies un neslēdz kreditēšanas līgumu ar komersantu, kas nav licencēts, ja neesi pārliecināts, ielūkojies PTAC un FKTK datubāzēs.

!!! Fiziskas personas patērētājiem kredītus izsniegt nedrīkst!

Pirms iegādājies apdrošināšanas polisi no personas vai komersanta, kas nav pats apdrošinātājs, pārliecinies, vai šī persona vai komersants ir reģistrēts apdrošināšanas brokeru reģistrā (pieejams Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā), vai konkrētā apdrošinātāja uzturētajā aģentu vai papildpakalpojumu starpnieku reģistrā (pieejams konkrētā apdrošinātāja mājas lapā).


Pievērs uzmanību aizdomīgiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem un neuzķeries uz krāpniekiem! Par krāpšanu var liecināt:

Sludinājuma teksts:

 • neprofesionāls, ar gramatikas, interpunkcijas kļūdām;

 • nepilnīgs, ar iztrūkstošu informāciju.

Saukļi:

 • ar bojātu kredītvēsturi;

 • bez oficiāliem ienākumiem;

 • ātri, ērti, izdevīgi;

 • droši un uzticami;

 • banka kredītu nedod?

Uzsvari uz:

 • lielām summām;

 • zemiem procentiem;

 • maz nepieciešamiem dokumentiem;

 • drošu, likumīgu, licencētu darbību;

 • problēmu risināšanu.

Kontaktinformācija:

 • iztrūkst informācija par sabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru, e-pastu, tālruņa numuru;

 • norādītā adrese neeksistē;

 • sarežģīta kredīta pieteikšanas vai saziņas kārtība, necaurskatāmi noteikumi;

 • e-pasts ar bezmaksas domēna vārdu: ...@gmail.com; ...@hotmail.com; ...@inbox.lv u.c.

Līguma noslēgšana:

 • iztrūkst informācija par sabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;

 • neparasts, neatbilstošs aizdevuma līguma noformējums;

 • būtiskas gramatikas kļūdas, autotulkošana;

 • maksājums uz trešās personas kontu;

 • piedāvā papildus pakalpojumus, kas ir obligāti pakalpojuma saņemšanai,;

 • piedāvā par papildus samaksu izsniegt aizdevēja apliecinājumu vai galvojumu.

Mājas lapa:

 • nav skaidras norādes par licencēšanu vai reģistrāciju, komersanta tiesisko statusu vai valsts piederību;

 • vietnes uzbūve ir ļoti primitīva vai tieši otrādi, īpaši spilgta un sarežģīta;

 • vietne satur viltotas atsauksmes, kurās tiek uzsvērts, cik tas ir droši, ātri un uzticami;

 • atsauksmju sadaļā norādītas personas ar bieži izplatītiem vārdiem un uzvārdiem vai bildēm;

 • atverot saites apmeklētājs automātiski tiek pāradresēts uz citu vietni.

Pievērs uzmanību arī kredīta izplatīšana veidam (kanālam), kādus parasti izmanto šādu pakalpojumu piedāvāšanai! Ņem vērā, ka ziņu vai sociālo portālu komentāru sadaļā izvietotam sludinājumam visdrīzāk būs krāpniecisks raksturs.

Dažas no pazīmēm var piemist arī likumīgu patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju izvietotiem sludinājumiem, tomēr norādītajām pazīmēm vajadzētu pievērst uzmanību un jebkuru šaubu gadījumā sameklēt papildus informāciju par kredīta devēju.

Gadījumā, ja jau ir cietis un pārskaitījis nezināmām personām naudas līdzekļus, nesaņemot solīto kredītu, vērsieties Valsts policijā ar iesniegumu par krāpšanu.

Ja kāds piedāvājums izklausās pārāk labs, lai būtu patiesība, visdrīzāk, tas arī nav patiesība!

PTAC aicina patērētājus, kuriem nepieciešams kredīts pašu patēriņam (privātām vajadzībām), neņemt kredītus saimnieciskai darbībai, jo šādu kredītu ņemšana Jums liegs saņemt patērētāju tiesību aizsardzību!


Pievieno komentāru

Latvijas ziņas