Ramona Petraviča: Lai atgūtu tiesu izpildītāja ieturēto valsts atbalstu, jārīkojas nekavējoties

Iedzīvotāji, kuriem izmaksātais valsts atbalsts ieturēts parādu dzēšanai, aicināti nekavējoties sazināties ar savu tiesu izpildītāju un iesniegt informāciju, kas nepieciešama, lai naudu atgūtu, uzsver labklājības ministre Ramona Petraviča:

“Diemžēl daļa cilvēku, kuriem pienācās šie pabalsti, savus tiesu izpildītājus par to neinformēja. Līdz ar to viņiem izmaksātā nauda novirzīta parāda dzēšanai. Lai atgūtu tiesu izpildītāja ieturēto valsts atbalstu, jārīkojas nekavējoties – pēc iespējas ātrāk jāiesniedz tiesu izpildītāja pieprasītā informācija, piemēram, bankas konta izdruka, kas apliecina pabalsta saņemšanu.”

Ministre norāda, ka lemjot par vienreizēju 500 eiro atbalstu par katru bērnu un vienreizēju 200 eiro atbalstu senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti, tika noteikts, ka no šiem pabalstiem netiks veikta parādu piedziņa un ieturējumi, kā arī tos neņems vērā, novērtējot mājsaimniecības materiālos resursus sociālās palīdzības piešķiršanai.

Tomēr, lai atbalstu nenovirzītu parādu dzēšanai, atbalsta saņēmējam par gaidāmo maksājumu bija jāinformē tiesu izpildītājs un jānorāda konts, kurā tas tiks ieskaitīts. Tas bija jādara, jo zvērinātam tiesu izpildītājam nav pieejama informācija par parādnieka kredītiestādes kontā esošo naudas līdzekļu izcelsmi.

Labklājības ministre uzsver, ka atbalstu iespējams atgūt tikai tādos gadījumos, ja tiesu izpildītājs naudu vēl nav pārskaitījis tālāk parāda piedzinējam. Ja tas jau noticis, atgūt to visticamāk vairs nav iespējams.

Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likumu zvērinātam tiesu izpildītājam ir pienākums no parādnieka piedzītos naudas līdzekļus pārskaitīt piedzinējam desmit dienu laikā no dienas, kad tie ieskaitīti zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā.


Pievieno komentāru

Latvijas ziņas