Veselības ministrija rosinās valdībai lemt par pieejamākām aptiekām un to godīgāku konkurenci 1

Lai aptiekas kļūtu pieejamākas iedzīvotājiem un farmācijas tirgū tiktu likvidēti atsevišķi vienlīdzīgas konkurences šķēršļi, Veselības ministrija ir sagatavojusi grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritērijus. Grozījumus tuvāko nedēļu laikā plānots iesniegt apstiprināšanai valdībā.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts stāsta: “Jauno grozījumu mērķis ir uzlabot aptieku tīkla pieejamību iedzīvotājiem, tostarp mazāk apdzīvotās vietās. Otrs būtisks ieguvums – godīgāki spēles noteikumi aptieku izvietojumam pilsētās un ārstniecības iestāžu teritorijās.”


Kopumā grozījumi saistīti ar šādiem ieguvumiem:

  1. tiks uzlabota aptieku pieejamību iedzīvotājiem, t.sk. mazāk apdzīvotās vietās,

  2. tiks mazināta aptieku pārmērīga koncentrēšanās ekonomiski izdevīgākās vietās,

  3. tiks novērsts aptieku monopolstāvoklis slimnīcu teritorijās, sekmējot sniegtā pakalpojuma kvalitāti un izvēles iespējas pacientiem,

  4. tiks novērsta aptieku dominējošā stāvokļa attīstība, kam ir negatīva ietekme uz farmācijas tirgus attīstību kopumā.


Ko paredz Veselības ministrijas piedāvājums?

Jaunā kārtība paredz, ka tiktu mazināta aptieku dominējošā stāvokļa turpmāka attīstība - viena aptieku tīkla vairāku aptieku koncentrēšanās stratēģiski izdevīgās vietās. Novēršot to, tiktu veicinātas iedzīvotājiem plašākas farmaceitiskās aprūpes izvēles iespējas. Jaunais regulējums paredzētu 500 m radiusa noteikšanu ap strādājošu aptieku, kurā nevar darbību uzsākt cita aptieka. Paredzams, ka tādējādi aptiekām apdzīvotās vietās pakāpeniski veidotos salīdzinoši izkliedētāks tīkls un aptiekas atvērtos tur, kur šobrīd to nav. Tas nodrošinās to, ka aptiekas pārmērīgi nekoncentrēsies ekonomiski izdevīgākās vietās, bet pacientiem aptiekas būs pieejamas salīdzinoši tuvu savai dzīves vietai.

Šobrīd regulējumā pastāv vairāki nosacījumi, kuru gadījumā 500 m attāluma kritērijs ir aptiekām, kas strādā diennakti vai aptiekā tiek veikta zāļu gatavošana. Tomēr secināts, ka nereti šie pakalpojumi tiek īstenoti manipulatīvi, ar farmaceitiskās aprūpes praksi nesaistīti, tādēļ šos izņēmuma kritērijus paredzēts atcelt, nosakot, ka jaunas aptiekas atvēršanā būs jāvadās pēc attāluma kritērija.

500 m attāluma kritērijs nebūtu jāievēro vienīgi pie nosacījuma, ja aptieka tiek pārvietota vienas ēkas ietvaros, ja pārvietošana nav tālāka pa 50 metriem vai aptieka tiek atvērta vai pārvietota uz slimnīcu. Pārvietojot aptieku uz slimnīcas teritoriju, būs jāņem vērā papildu nosacījums - viens aptiekas īpašnieks var izvietot vienu vispārēja jeb atvērta tipa aptieku neatkarīgi no tā, vai ārstniecības iestāde izvietota vienā vai vairākās ēkās, un neatkarīgi no tā, vai ārstniecības iestāde izvietota vienā vai vairākās adresēs. Plānots, ka šāda kārtība ļaus izvairīties no situācijas, kad slimnīcās izplatās tikai viena aptieku tīkla ķēdes aptiekas.

Tāpat Veselības ministrijas piedāvājums paredz, ka apdzīvotā vietā (pilsētā, ciemā), kur iedzīvotāju skaits ir 2 500 vai mazāks, var izvietot vienu vispārēja tipa aptieku. Šobrīd daudzviet, kur iedzīvotāju skaits ir mazāks par 2 500, nav nevienas aptiekas, jo esošais regulējums pieļauj iespēju šādā vietā atvērt aptieku arī konkurentam, kas neizbēgami novestu pie rentabilitātes zuduma. Mainot regulējumu, sagaidāms, ka šādas vietas varētu kļūt interesantas komersantiem aptiekas atvēršanai, un iedzīvotājiem būtu pieejama aptieka tuvāk viņu dzīvesvietai.


Kā plānotās regulējuma izmaiņas ietekmēs jau strādājošas aptiekas?

Svarīgi uzsvērt, ka noteikumi nekādi neietekmēs to aptieku ikdienas dzīvi un darbu, kuras šobrīd jau strādā un strādās dienā, kad jaunā kārtība stāsies spēkā. Izmaiņas attieksies tikai uz jaunām aptiekām, līdz ar to minētās izmaiņas nekādi neietekmēs esošo aptieku skaitu.


Ieguvumi šeit

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Nu

Pats labākais jau ir tas,,,, pēdiņās,,,, ja vienā pilsētā ir trīs vienādas Mēness aptiekas, kurās tirgo daudz vienādas firmas ražotās zales,,, bet cenas atšķiras, Katris pelna kā grib.

pirms mēneša, 2021.05.07 19:47

Latvijas ziņas