Zemas Covid-19 izplatības apstākļos ierobežojumus noteiks automātiski pēc SPKC publicētā saslimstības rādītāja 1

Situācijā, kad divu nedēļu kumulatīvais saslimstības ar Covid-19 rādītājs ir nokrities zem 100 gadījumu uz 100 000 iedzīvotāju robežas, turpmāk mainot pašreizējos drošības pasākumus atbilstoši luksofora principā minētajam, tos automātiski noteiks Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) pēc saslimstības rādītāja, otrdien lēma valdība.

Tiek plānots, ka šīs izmaiņas, līdz ar citām, stāsies spēkā no rītdienas. Pēc grozījumu anotācijā paustā, saslimstības rādītājus savā interneta vietnē publicē SPKC un, vadoties no tiem, arī tiks automātiski piemēroti pasākumi, kas ir jāievēro, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits ir zem 100 uz 100 000 iedzīvotāju. Savukārt šīs izmaiņas stāsies spēkā automātiski nākamajā dienā, kad SPKC mājaslapā būs publicēta minētā informācija.

Savukārt situācijā, kad būtu jāatgriežas pie pasākumiem, kas šobrīd ir noteikti augsta Covid-19 izplatības riska apstākļos, SPKC informāciju publicēs oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un nosacījumi automātiski stāsies spēkā pēc trīs dienām kopš informācijas publicēšanas.

Veselības ministrijā (VM) skaidro, ka šobrīd ir nepieciešams paredzēt to, ka pieaugot Covid-19 izplatībai un situācijai atgriežoties augsta riska līmenī, ja saslimstība pārsniedz 120 gadījumus, būtu jāatjauno kādi drošības pasākumi. Tāpat VM ieskatā jāņem vērā, ka arī konstatējot Covid-19 saslimstības pieaugumu par 20%, pastāvētu augsts risks straujai Covid-19 izplatībai, un būtu nepieciešams lemt par papildus pasākumu ieviešanu.

Ar šiem grozījumiem arī paredzētas izmaiņas piesardzības un drošības pasākumos, vadoties no trīs drošības līmeņiem.

Visdrošākais jeb zaļais aizsardzības līmenis attiecas uz personām, kas var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Šīm personām risks ir zemāks, tādēļ papildus jau šobrīd noteiktajiem izņēmumiem tiek atcelts ierobežojums personām, kas var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu pulcēties organizētos kolektīvos.

VM skaidro, ka, pulcējoties šādām personām gan organizētos kolektīvos, gan privātos pasākumos, aizvien jābūt atbildīgajai personai, kas pārliecinās, ka vienlaicīgi pulcējas tikai atbilstošas personas. Organizētos kolektīvos atbildīgā persona ir kolektīva vadītājs, bet privātos pasākumos - pasākuma norises vietas īpašnieks vai organizators. Valsts policijai šādos gadījumos ir tiesības veikt kontroli, vai klātesošajām personām ir attiecīgi sertifikāti.

Vidējas jeb dzeltenais aizsardzības līmenis paredz iespēju ar papildu drošības prasībām saņemt pakalpojumus un piedalīties pasākumos personām, kas var uzrādīt pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu, kā arī personām, kam ir testēšanas sertifikāts. Polimerāzes ķēdes reakcijas (PĶR) Covid-19 tests šādā gadījumā nevarēs būt veikts agrāk nekā pirms 48 stundām, savukārt antigēna tests - ne agrāk kā pirms sešām stundām.

Šādā gadījumā pakalpojuma sniedzējam vai pasākuma organizēšanā iesaistītajām personām jābūt ar vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikātu, kas apliecina, ka PĶR Covid-19 tests veikts ne agrāk kā pirms 96 stundām, un tas ir negatīvs. Aizvien plānots saglabāt nosacījumus, ka šādos gadījumos tiek ievēroti pārējie epidemioloģiskās drošības nosacījumi, kas tiek attiecināti uz pasākuma norisi vai konkrētā pakalpojuma sniegšanu.

Samazinoties Covid-19 izplatības riskam uz vidēju līmeni, tiek paplašināta iespēja personām pulcēties dzeltenā aizsardzības līmeņa apmērā - 300 personas iekštelpās un 500 personas ārtelpās. Vienlaicīgi, kā norāda VM, būtu jāņem vērā, ka personām, kas uzturas dzeltenā aizsardzības līmeņa organizēto pasākumu vai sniegto pakalpojumu vietā, ir pienākums uzrādīt sertifikātus, kas apliecina atbilstību, gan pasākuma organizatoru, gan pakalpojumu sniedzēju nozīmētām atbildīgajām personām vai kontrolējošo iestāžu pārstāvjiem.

Aizsardzības līmenis ar viszemāko drošības pakāpi jeb sarkanais ietver prasības, sastopoties personām, kurām nav nedz vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, nedz testēšanas sertifikāta. Šādos gadījumos tiek paredzēti piesardzības un drošības pasākumi ar ierobežojumiem pakalpojumu sniegšanai un pasākumu apmeklēšanai, paredzot personu skaita ierobežojumus, ierobežojumus sniegt augsta riska pakalpojumus, kuru gadījumā ir ciešs un ilgstošs kontakts starp personām.

Tomēr samazinoties Covid-19 izplatības riskam uz vidēju līmeni, tiek paplašināta iespēja personām pulcēties arī šādos apstākļos - 20 personas iekštelpās un 50 personas brīvā dabā. Tas nozīmē, ka, neatkarīgi no vietas, nedrīkst pulcēties vairāk kā iepriekš minētais personu skaits, vienlaicīgi ievērojot piesardzības un drošības pasākumus - distancēšanos, mutes un degunu aizsegu lietošanu un citus.

Papildus minētajiem nosacījumiem grozījumi arī paredz izmaiņas cilvēku pulcēšanās nosacījumiem gadījumā, ja Covid-19 saslimstības līmenis atbildīs vidējam izplatības riskam - 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits būs zem 100 uz 100 000 iedzīvotāju.

Proti, šādā gadījumā ir noteikti platības nosacījumi atkarībā no riska pakāpes. Tie attieksies uz sporta norises vietām un saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietām, kur ir augsts risks Covid-19 izplatībai saistībā ar to, ka ir intensīva elpošana, runāšana, dziedāšana vai fiziskās aktivitātes. Tāpat kā riska faktors arī ir ciešs kontakts starp apmeklētājiem, izmantojot ģērbtuves vai vietas, kur ir apgrūtināta iespēja nodrošināt distanci pakalpojuma specifikas dēļ. Šādos gadījumos paredzēts, ka uz vienu apmeklētāju ir jānodrošina 15 kvadrātmetru platība.

Savukārt objektos, kur ir vidējs risks infekcijas izplatībai, piemēram, izstādēs, muzejos, reliģiskās darbības veikšanas vietās un citur, ir jānodrošina platība desmit kvadrātmetri uz vienu apmeklētāju.

Ņemot vērā to, ka tirdzniecības vietās distancēšanās iespējas ierobežo tirdzniecības vietas aprīkojums, lai apmeklētājiem pieejamā platība būtu 10 kvadrātmetri, tirdzniecības vietām ir jānodrošina kopumā 15 kvadrātmetri uz vienu cilvēku.

Skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniegšanas vietā, ņemot vērā to, ka pakalpojums tiek sniegts dzeltenajā režīmā un pakalpojuma saņēmēji tiek reģistrēti, tiek noteikts, ka platība var būt atbilstoši vidēja riska nosacījumiem - 10 kvadrātmetri uz personu.

Tāpat grozījumi paredz, ka samazinoties Covid-19 izplatības riskam, sabiedriskās ēdināšanas vietās pie galdiņa varēs atrasties lielāks cilvēks skaits, to samērojot ar iespējām pulcēties.

Vienlaikus arī noteikts, ka pakalpojumi, kur ir augsts inficēšanās risks, kā, piemēram, sabiedriskajā ēdināšanā, pakalpojumiem ar ciešu kontaktu vai pakalpojumiem, kas saistīti ar sporta norisēm, var tikt sniegti tikai zaļā vai dzeltenā drošības režīma apmērā.

Valdībā pieņemtie grozījumi paredz arī nosacījumus cilvēku skaitam sporta un kultūras pasākumu norises vietās, kas ir piesaistīti cilvēku pulcēšanās nosacījumiem. Tādējādi iekštelpās varēs pulcēties 20 cilvēki, bet ārtelpās - 50 cilvēki. Izņēmumi ir izglītības pasākumi, nometnes, amatiermākslas kolektīvi, aktivitātes, kur tiek pieļauts, ka vienā grupā ir 30 personas. Grozījumi arī paredz to, ka gan bērnu, gan pieaugušo nometņu dalībnieki tiek testēti reizi nedēļā.

Noteikumu projektā arī ir ietverti vispārēji nosacījumi pakalpojumu sniegšanai, kā, piemēram, pasta pakalpojumiem un tamlīdzīgiem pakalpojumiem, kas saistīts ar īslaicīgu kontaktu starp pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma saņēmēju. Šādos gadījumos uz vienu personu ir jānodrošina 10 kvadrātmetri.

Šādas izmaiņas valdība otrdien atbalstīja Ministru kabineta noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Latvijas ziņas