Gulbenes novadā diagnosticējošos darbus kārto 169 skolēni

Gulbenes novadā diagnosticējošos darbus kārto 169 skolēni – informē Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane. Tie paredzēti ar mērķi pārbaudīt skolēnu zināšanas un pamatprasmes. Vērtējums neietekmē ne semestra, ne gada vērtējumu.

Līdzīgi kā pagājušajā mācību gadā, arī šogad ir mainīta kārtība, kādā 9.klašu skolēni pabeigs pamatskolu. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, tika atcelta eksāmenu norise, tā vietā skolēni veic diagnosticējošos darbus. Atbilstoši normatīvo aktu grozījumiem šajā mācību gadā 9.klases skolēniem obligāti jāveic diagnosticējošie darbi latviešu valodā un matemātika, kuri notiek aprīlī.


Pievieno komentāru

Skolēnu, jauniešu aktivitātes