Jaunatnes organizācijas - zāles pret Covid-19 radīto nomāktību

Nesen iznākušais pētījums, kurš apskata Covid-19 ietekmi uz Latvijas jauniešu mentālo veselību, norāda, ka lielākā daļa jauniešu, vecumā no 12 līdz 24 gadiem, šobrīd piedzīvo dažāda veida mentālās veselīgas problēmas, un var prognozēt, ka daļai tas radīs sekas arī ilgtermiņā1. Tajā pašā laikā ir novērojams kritiski zems jauniešu iesaistes līmenis nevalstiskajā sektorā (NVO) - 17% jaunieši iesaistās jauniešu nevalstiskajās organizācijās, bet kopumā tikai 2% Latvijas jauniešu iesaistās Latvijas Nevalstisko organizāciju veidotajās aktivitātēs2.

NVO izsenis ir bijusi tā sabiedrības daļa, kura efektīvā un cilvēkam pietuvinātā veidā ir spējusi “aizlāpīt” valsts institūcijās esošos robus un plaisas, palīdzēt sabiedrībai ar viņu ikdienas izaicinājumiem un radīt aktivitātes, kuras palīdz personības izaugsmes jomā. Jaunatnes organizācijas dot jauniešiem iespēju izzināt sevi pašu un gūt atbalstu saviem ikdienas izaicinājumiem, vai tās būtu pirmās palīdzības apmācības jauniešiem, informācija saņemšana par jauniešu reproduktīvo sistēmu vai konsultācijas mentālās veselības un atkarību jautājumos.

Nākamo pusotru mēnesi Latvijas Jaunatnes padome (LJP) vēlas iepazīstināt Latvijas sabiedrību ar 7 īsiem video stāstiem, kuri stāstīs kā organizācijas ir radījuši iespēju jaunietim atrast piederības sajūtu, iegūt pieredzi nacionālu pasākumu organizēšanā, ļāvušas attīstīt multimediju prasmes, sniegušas iespējas iesaistīties krievvalodīgajiem jauniešiem, sniegušas pieredzi komandas darbā un ļāvušas ietekmēt sabiedrībā esošos procesus, gan laukos, gan lielpilsētā.

Pirmais video stāsts ir par jaunatnes organizāciju Klubs „Māja”, neformāli dēvēta par Hausu, kura ir vienīgā jaunatnes organizācija Latvijā, kuras mērķis ir informēt un izglītot jauniešus par Eiropas Savienību. Organizācijā darbojas brīvprātīgi jaunieši, kas organizē pasākumus, seminārus, lekcijas, konferences, nometnes, konkursus, tematiskos tējas vakarus un citus pasākumus, lai jaunieši uzzinātu vairāk par vienotās Eiropas institūcijām, Eiropas kultūru, vēsturi, tradīcijām, sociālajiem un politiskajiem procesiem. Video skatāms te: https://www.youtube.com/watch?v=KpjxBndtdLY

Video sērijas tiek izplatītas LJP projekta “LJP.3.0” ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Projekta mērķis ir veicināt līdzdalības aktivitātes politikas dokumentu izstrādē, iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos un pilsoniskajās aktivitātēs, un kopējais finansējums ir 104 898,85 eiro.

1 Latvijas pusaudžu un jauniešu mentālā veselība COVID-19 pandēmijas ietekmē (2021)

2 Kultūras patēriņa un līdzdalības ietekmes pētījums (2018)


Pievieno komentāru

Skolēnu, jauniešu aktivitātes