Organizē eseju konkursu 8.-12.klašu skolēniem “14. jūnija deportācijām – 80” 2

Gulbenes novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Valsts prezidenta kanceleju organizē eseju konkursu “14. jūnija deportācijām – 80” Gulbenes novada izglītības iestāžu 8.-12.klašu skolēniem.

Šī konkursa mērķis ir veicināt skolēnu izpratni un interesi par Latvijas valsts vēstures notikumiem, īpašu uzmanību pievēršot padomju laika deportācijām, kā arī sekmēt skolēnu analītisko domāšanu un prasmes argumentēt savu viedokli.

Konkursa dalībniekiem līdz 2021.gada 6.jūnijam (ieskaitot) ir jāiesniedz argumentētā eseja par tēmu “1941. gada masu deportācijas Latvijā. Kāpēc ir svarīgi par tām zināt un atcerēties?”. Darba apjoms nedrīkst pārsniegt 1000 vārdus.

Ar konkursa nosacījumiem var iepazīties nolikumā ŠEIT.

Labāko darbu autoriem tiks organizēta ekskursija gida pavadībā Rīgas pilī – Latvijas Valsts prezidenta rezidencē.

2021. gada 14. jūnijā aprit 80 gadu, kopš Padomju Savienība pēc Latvijas okupācijas organizēja pirmās masu deportācijas, 1941. gadā bez brīdinājuma un paskaidrojuma svešumā izsūtot vairāk nekā 15 tūkstošus Latvijas pilsoņu, kā arī veicot represijas pret Latvijas armijas virsniekiem, kuri tobrīd atradās Latvijas armijas nometnes vietā Gulbenes novada Litenē. Pieminot deportāciju upurus, 2021.gada 14. jūnijā plkst.11.00 vienlaikus visā Latvijā tiks lasīti 1941. gadā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju vārdi. Piemiņas pasākuma ietvaros rīkotais eseju konkurss skolēniem būs īpašs veids, kā godināt ikviena izvestā Latvijas valsts piederīgā piemiņu, un vairot jaunatnes izpratni par traģisko un neaizmirstamo notikumu Latvijas vēsturē pirms 80 gadiem, kas atstājis sāpes un skumjas katra latvieša apziņā. Mums ir jāzina sava vēsture, lai varētu veidot drošu nākotni, vairs nekad nepieļaujot neatkarības zaudēšanu un represijas pret mūsu tautu!

Pievieno komentāru

Komentāri 2

Skolnieciņš RU

Позавчера был день памяти жертв Коммунистического геноцида. Позавчера был 14. июнь. 14. июнь 1941. года это один из самых мрачных дней в истории Латвийской Республики. Именно 80 лет назад началась первая волна депортаций жителей Латвии. Жестокая и деспотичная советская власть в июне 1941. года отправила на высылку в Сибирь и другие северные регионы Советского Союза больше, чем 15 424 человека, а также часть этих людей советская власть жестоко убила. Эти люди были невиновны, они были и остаются жертвами кровожадности советской власти. Латыши страдали молча. Более чем полвека жертвам репрессий приходилось молчать, потому что враждебная оккупационная власть (Латвийская ССР) запрещала им говорить о ихним горе. Хвала Богам, эти грустные времена закончились! Наша срана теперь свободна. Жители теперешний Латвии живут в безопасности, потому что границы нашего государства защищает НАТО (Североатлантический альянс). Будем надеяться и верить, что эти жуткие события больше некогда не повторяться. Помолимся древним языческим Богам, чтобы древние языческие Боги одарили наш народ мудростью. Помолимся Латвийским Богам, чтобы Латвийские Боги даровали нашему народу силу и храбрость. Помолимся великой Богине судьбы Лайме, чтобы Богиня Лайма принесла нашей стране достаток и процветание. Помолимся древний Богине жизни и смерти Маре, чтобы Богиня Мара благословила наш народ на долгую жизнь! Помолимся древнему и могучему Богу громовержцу Пэрконсу, чтобы Бог Пэрконс защитил Латвию и латышей от голода, мора и уничтожения! Вознесём свои молитвы древним языческим Богам. Да благословят нас Латвийские Боги! Да защитят нас Латвийские Боги от зла!
С уважением к пращурам, Сколниециньш из святоречки [сын Латвийских Богов]
©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
Да прибудет с нами мудрость Латвийских Богов!!!
#Латвия #ЛатвийскаяРеспублика #оккупацияЛатвии #ЛатвийскаяССР #депортации #репрессии #национализация #насилие #КрасныйТеррор #Москва #Кремль #КоммунистическиеПреступления #ЛатвийскиеБоги #Пэрконс #БогПэрконс #Лайма #БогиняЛайма #Мара #БогиняМара #Мара-ВэлюМатэ #Мара-ЗэмэсМатэ #БлагодатьЛатвийскихБогов #язычники #святоречка

pirms 3 dienām, 2021.06.16 21:32

Skolnieciņš LV

Ir aizvadīta Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Ir aizvadīts 14. jūnijs. 1941. gada 14. jūnijs ir viena no traģiskākajām un drūmākajām dienām latviešu tautas vēsturē. Tieši pirms 80 gadiem iesākās pirmais Latvijas iedzīvotāju deportāciju vilnis. Noziedzīgais un despotiskais Padomju Savienības okupācijas režīms 1941. gada jūnijā izsūtīja uz Sibīriju un citiem attāliem Krievijas ziemeļu apgabaliem vairāk nekā 15 424 nevainīgus cilvēkus, kā arī daļu no šiem cilvēkiem cietsirdīgi nogalināja. Latviešu tauta cieta klusējot. Vairāk nekā pusgadsimtu par šiem notikumiem nācās klusēt, tamdēļ ka naidīgā Padomju Savienības okupācijas vara apspieda jebkurus tautas kliedzienus pēc patiesības. Paldies Dieviem, šie skumjie laiki mūsu tautai ir beigušies! Tagad mūsu valsts ir brīva. Mūsdienu Latvijas iedzīvotāji dzīvo drošībā, jo mūsu valsts robežas aizstāv NATO (Ziemeļatlantijas līguma organizācija). Cerēsim un ticēsim, ka šie traģiskie notikumi nekad vairs neatkārtosies. Lūgsim Sentēvu Dievus, lai Sentēvu Dievi dāvā mūsu tautai gudrību. Lūgsim Latvju Dievus, lai Latvju Dievi dāvā mūsu tautai spēku. Lūgsim likteņa Dievieti Laimu, lai Dieviete Laima dāvā mūsu tautai laimīgu un priekpilnu nākotni. Lūgsim nāves un dzīvības Dievieti Māru, lai Dieviete Māra dāvā Latvijai Saules mūžu! Lūgsim visvareno Pērkonu – Debesu Tēvu, lai Dievs Pērkons pasargā latviešu tautu un latviešu zemi no posta, bada un iznīcības! Lai Latvju Dievi mūs svētī! Lai Latvju Dievi pasargā mūs no ļauna!
Ar cieņu pret sentēviem, Skolnieciņš no svētupes [Latvju Dievu dēls]
©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
Latvju Dievi mūžam viedi.
#Latvija #LatvijasRepublika #LatvijasOkupācija #LPSR #deportācijas #represijas #nacionalizācija #vardarbība #SarkanaisTerors #Maskava #Kremlis #KomunistiskieNoziegumi #LatvjuDievi #Pērkons #Laima #Māra #Māra-VeļuMāte #Māra-ZemesMāte #LatvjuDievuSvētība #saticība #iecietība #miers #svētupe

pirms 3 dienām, 2021.06.16 21:33

Skolēnu, jauniešu aktivitātes