Sacensībās "Krapas karūsa" noķer vairāk nekā 42 kilogramus zivju

Daukstu pagasta Krapā notika makšķerēšanas sacensības ar paštaisītām lazdas kātu makšķerēm “Krapas karūsa 2021”. Sacensībās varēja piedalīties tikai ar uz vietas izgatavotu makšķeri, savukārt aukla, atsvari un āķi tika nodrošināti. 

Sacensību organizatori stāsta, ka Krapa ir interesanta ar to, ka tās centrā ir viens liels, sens dīķis un vairāki dīķi ir, arī braucot garām Krapai. Tā ir tāda savdabīga Krapas īpatnība, līdz ar to radusies doma sarīkot makšķerēšanas sacensības. Ņemot vērā ierobežojumus un ievērojot epidemioloģiskos piesardzības pasākumus, tika pierādīts, ka var noorganizēt sacensības brīvā dabā, ievērojot visu piesardzību. Lazdas kāti izvēlēti, lai vecajiem makšķerniekiem atgādinātu par to, ar ko viņi sāka, un atsauktu atmiņā bērnību, savukārt jaunajiem parādītu, ka ir tāds vienkāršs veids, proti, aizejot uz mežu un sagatavojot kātu, var tikt pie makšķeres. Lazdas kāts izvēlēts arī ar domu, lai visiem makšķerēšanas sacensībās būtu daudz maz vienādas iespējas un izejas pozīcijas. Pasākums pierādīja, ka tie, kas gadiem makšķerē, labprāt dalās pieredzē ar jaunākajiem. Neizpalika makšķernieku stāsti, kur, kad un cik lieli lomi ir noķerti. 

Sacensībās piedalījās 24 makšķernieki, kuri kopumā noķēra vairāk nekā 42 kilogramus karūsu. Jaunākajam makšķerniekam Arno Āriņam – 3 gadi, un viņam – 300 gramus smags karūsu loms. Vieglāko lomu noķēra Dāvis Žuks – nebija pat gramu smaga karūsa. Lielāko lomu – 270 gramus smagu karūsu – noķēra 2.vietas ieguvējs Viktors Vaņickis. 3.vietā – Igors Bambulis. Savukārt 1.vietā – Arita Ločmele, kura spēja izmakšķerēt 5 kilogramus 605 gramus karūsu.

I.Bambulis, kad ieradies sacensībās, citi jau makšķerēšanas procesu bija sākuši, līdz ar to, kā viņš atzīst “Dzirkstelei”, diezgan labi “sanāca iedzīt visus”. Ar lazdas kātu viņš pēdējo reizi makšķerējis pamatskolas laikā. “Ideāli! Galvenais, lai ķeras. Makšķerēt var ar jebkādu kātu. Un šoreiz ķērās arī. Aptuveni pusotras stundas laikā noķēru 3,7 kilogramus smagu karūsu lomu,” stāsta I.Bambulis.

Mazākā loma īpašnieks D.Žuks atzīst “Dzirkstelei”, ka makšķerējis “tādā svētdienas brīvajā režīmā”, līdz ar to kopumā noķēris aptuveni 1,5-2 kilogramus smagu karūsu lomu. Viņš priecājas, ka beidzot bija pasākums brīvā laikā brīvā dabā, un tas tiešām bija izdevies, jo atsaucība no dalībniekiem bija laba, piedalījās arī ģimenes ar bērniem. “Labi organizēts pasākums!” uzsver D.Žuks.

Sacensības organizēja Gulbenes novada Kultūras pārvalde sadarbībā ar Staru kultūras namu. Organizatori saka paldies Graudiņu ģimenei, jo makšķerēšanas sacensības notika šīs ģimenes privātajā dīķī.

Pievieno komentāru

Sports