Vienojas par Gulbenes novada pašvaldības atbalstu sportam 12

Konceptuāli ir izdevies atrast kompromisu starp Gulbenes novada sporta sabiedrību, sporta darba funkcionāriem pašvaldībā un vietējiem deputātiem. Vērtīga ir bijusi 22.septembra diskusija, uz kuru visi interesenti bija sasaukti pašvaldības administratīvajā ēkā. Rezultātā novada domes 24.septembra sēdē, kur vēl viedokļi tika pausti emocionāli un pretrunīgi, tomēr izdevās nonākt līdz pozitīvam deputātu balsojumam.

Par iekšējo normatīvo aktu “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Gulbenes novadā”, kas saskaņots ar novada sporta sabiedrību, domes sēdē nobalsoja 11 deputāti, 4 bija pret, 1 nepiedalījās balsojumā. Šā jautājuma izskatīšanā nebija klāt deputāta Gunta Princova. Normatīvo aktu “Par naudas balvu piešķiršanu par augstiem sasniegumiem sportā” apstiprināšanu” balsojot atbalstīja 14 deputāti, 1 nepiedalījās balsojumā. Šā jautājuma izskatīšanā klāt nebija deputātu G.Princova un Ievas Grīnšteines.

Pašvaldības izpilddirektore Lienīte Reinsone pauda, ka šobrīd runa ir “par nezināmo”, jo vēl nav nolemts, cik naudas sporta atbalstam nākamajā gadā tiks novirzīs no pašvaldības budžeta. Par to arī būs jālemj deputātiem.

Novada pašvaldības Sporta pārvaldes vadītājs Lauris Krēmers deputātiem pastāstīja, ka, gatavojot abus minētos dokumentus, galvenokārt tika ņemti vērā rakstveida formā no sporta sabiedrības saņemtie priekšlikumi. Piemēram, par transporta izdevumu atmaksu, par veicināšanu dalībai Speciālajā olimpiādē un par sasniegumu novērtēšanu. Tāpat arī ņemti vērā ieteikumi par Pasaules antidopinga kodeksa ievērošanas nepieciešamību. Piemēram, ietverta norma, ka pašvaldības piešķirtais finansējums sporta atbalstam ir jāatmaksā atpakaļ, ja tiek pierādīts fakts, ka finansējuma saņēmējs nav ievērojis Pasaules antidopinga kodeksu.

Deputāts Gunārs Ciglis teica, ka svarīgi ar šiem noteikumiem panākt, lai iespēja izmantot pašvaldības transportu nokļūšanai sacensībās ir gan profesionālo izglītības programmu, gan interešu izglītības pārstāvjiem.

Deputāts Anatolijs Savickis pauda neizpratni, kāpēc tomēr pašvaldības noteikumi paredzēs jauno talantu atbalstu tikai no sporta skolas audzēkņu vidus, nevis arī no interešu izglītības pulciņiem vai biedrībām. L.Krēmers skaidroja, ka nemaz nav tik vienkārši nodalīt šīs jomas. Parasti sporta skolu audzēkņi darbojas arī kādā sporta biedrībā.

Deputāte Lāsma Gabdulļina sacīja, ka, klausoties kolēģos, ir sajūta, ka viņi nesaprot, par ko ir runa. Piemēram, Lejasciemā trīs bērnu grupas trenējas slēpošanā, taču sporta skolas finansējums esot nepietiekams. Vajadzīgs inventārs, smēres, degviela, lai brauktu uz treniņiem un sacensībām. Ar biedrības atbalstu esot iespējams strādāt sekmīgi. L.Gabdulļina arī pauda, ka ir ģimenes, kurās vecāki maz ko var atļauties palīdzēt bērnu sportam materiāli, tāpēc esot tikai jāpriecājas par Lejasciema sabiedrības aktivitāti, par biedrību, kurā tiek rakstīti projekti un tiek piesaistīta nauda sporta attīstībai. Sāpīgi esot dzirdēt komentārus, ka jāseko tam, lai nebūtu dubulta finansējuma, jo tādā veidā tiek nosodīta Lejasciema sabiedrības aktivitāte. L.Gabdulļina arī aktualizēja nepieciešamību nokārtot biatlona šautuves licencēšanu Gulbenē. Viņa uzsvēra, ka šautuve tiek apsargāta, ir aprīkota, taču tai nepieciešamas sānu sienas (norobežojumi). Viņa pauda, ka novadā ir apmēram 200 bērnu – valsts aizsardzības mācības apguvēji, jaunsargi, kuriem obligāti ir jāapgūst šaušanas prasmes ar mazkalibra ieročiem. Šobrīd nākoties braukt uz Valmieru un tur izmantot licencētu šautuvi.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs piekrita, ka šis jautājums ir jārisina sadarbībā ar nodibinājumu “Gulbenes Olimpiskais centrs”, kuru pārstāv Māris Čakars, Daumants Dreiškens un Zintis Mezītis.


Pievieno komentāru

Komentāri 12

Kas to būtu domājis

Kāds no deputātiem pārstāv dīvaino veidojumu - Gulbenes Olimpiskais centrs. Vai tad biatlonists to, sadarbībā ar draugu-airētāju, vēl nav privatizējis? Kopā ar šautuvi, kura gadu gadiem stāv neizmantota.

pirms gada, 2020.10.01 12:38

Jautājums

Parasti sporta skolu audzēkņi darbojas arī kādā sporta biedrībā. Vai tik nav otrādi?

pirms gada, 2020.10.01 12:43

Linda

Sporta nozarē, visticamāk, bardaks un problēmas ir tieši naudas sadales gadījumos un to veido tikai un vienīgi fakts, ka sporta komisija un daļa deputātu pārstāv konkrētas sporta pārstāvniecības/biedrības/utt. - katrs stāv un krīt tikai par savu jomu.
Kad domās par sporta jomu novadā kopumā?

pirms gada, 2020.10.01 12:45

Jēzus

Manuprāt, sistemātiskākā problēma ir neliederīga finanšu līdzekļu izlietošana gadiem. Tādejādi ir pagājuši 29.gadi kopš neatkarības atjaunošanas, bet nav izveidots ievērojams inventāra apjoms, kuru būtu iespējams nodod no paaudzes paaudzē, tādejādi veicinot līdzekļu optimizāciju. Tā vietā ir tērēti līdzekļi īstermiņa vajadzību segšanai, pietrūkst ilgtermiņa attīstības plāna. Piemēram, Jā, Buki ir labi, bet vajadzētu lai pieredzi gūst sporta skolas vecākās grupas bērni, nodrošinot pēctecību buku rindās, tā vietā spēlē 30gadnieki. Bukiem iespējams nevajag būt LBL2 čempioniem šogad, vajag lai komanda pastāvētu pēc 20gadiem

pirms gada, 2020.10.01 12:55

Sportists

Ir biedrības, kuras ilgus gadus no novada kases nav saņēmušas ne centa inventāram un infrastruktūrai.
Toties ir arī citi veidojumi, kuri pārtiek tikai no novada finansējuma un neko neiegulda novada sporta attīstībā! Par Bukiem ir atsevišķa saruna.

pirms gada, 2020.10.01 13:26

?

Man tikai viens jautājums, ar ko mūsu novads ir noziedzies, ka mēs šos pie galda sēdošos esam ievēlējuši,

pirms gada, 2020.10.01 17:03

!

Kādus piedāvāja, tādus ievēlēja. Iesaki labāku variantu. Dažs jau iemantojis nosaukumu "ilgsēdētājs".

pirms gada, 2020.10.01 17:37

tak

paši Gulbenes cilvēki arī ievēlēju nu jau gadiem izbauda ''uzlabojumus''

pirms gada, 2020.10.02 10:23

Latin

Krivlatīniski suga saucās-politprostitutka- obeknovennaja

pirms gada, 2020.10.02 15:43

Kvalitāte

Gabdulļina pati tā arī nav sapratusi, kas ir valsts nauda un kas privāto sponsoru nauda, valsts naudas sadalījumam jābūt godīgam un līdzvērtīgam, pamatotam katram bērnam un sporta skolas audzēknim, neatkarīgi no atrašanās vietas novadā. Tā nav tikai Lejasciema sabiedrības nauda, ja Lejasciems barojas no četriem valsts naudas avotiem un pārējiem paliek sīknauda, ar to nav jālielās, jo esot pie naudas sadales, maigi sakot vairāk kā nekorekti!!! Vēlreiz uzsveru, runa iet par Valsts naudu, ne privāto līdzfinansējumu!

pirms gada, 2020.10.02 11:14

Fakts

Katrs sporta komisijas loceklis ir nopirkts ar naudas līdzekļu sadali viņu pārstāvētajiem sporta veidiem.Salīdziniet naudas iedali/izdali Lejasciemam pirms Lāsmas ieiešanas deputātos/sporta komisijā un pēc tam. Nauda sportam tika?=klusums -padevība=miers
Diemžēl.

pirms gada, 2020.10.02 14:43

Sports