Kādas iespējas Gulbenes novadā ir vecajiem vientuļajiem cilvēkiem? 30

“Esmu ļoti ieinteresēta vairāk uzzināt par iespējām Gulbenes vientuļajiem iedzīvotājiem vecuma nespēkā rast mājvietu ar aprūpi, komunikācijām un ēdināšanu. Būtu priecīga, ja saņemtu izsmeļošu informāciju par esošajām iespējām un daļēji arī nākotnes plāniem,” redakcijai raksta kāda “Dzirksteles” lasītāja.

Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane laikrakstam stāsta:
– Novada sociālā dienesta viens no uzdevumiem ir rūpēties par vecu vientuļu personu dzīves kvalitātes nepazemināšanos. Ja vecais cilvēks nonācis tādā dzīves situācijā, ka vairs nespēj nodrošināt pašaprūpi un veikt ar mājas dzīvi saistītās darbības, viņš pēc palīdzības var vērsties sociālajā dienestā, rakstot iesniegumu, piezvanot vai nosūtot ziņu ar kaimiņiem. Sociālais darbinieks apmeklēs personu dzīvesvietā, iepriekš saskaņojot vizīti, novērtēs personas situāciju un vienosies ar personu par iespējamo sociālā atbalsta veidu. Viens no sociālā pakalpojuma veidiem ir aprūpe mājās. Lai to nodrošinātu, persona raksta iesniegumu sociālajam dienestam, pievieno ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli, kurā norādīti funkcionālie traucējumi. Kad sociālais darbinieks novērtējis personu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem fizisko un garīgo spēju izvērtēšanai un aprūpes līmeņa noteikšanai, tiek pieņemts lēmums par sociālā pakalpojuma piešķiršanu. Vienojas par aprūpes biežumu, veicamajiem uzdevumiem. Gulbenes novadā pakalpojumu “Aprūpe mājās” nodrošina biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”.

Ja ar pakalpojuma “Aprūpe mājās” sniegto atbalstu vairs nepietiek, tad persona ir tiesīga rakstīt iesniegumu un lūgt pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā. Arī šim pakalpojumam bez iesnieguma vēl ir nepieciešama ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli ar norādītiem funkcionāliem traucējumiem, jābūt veiktiem vairākiem veselības stāvokļa izmeklējumiem, piemēram, rentgenam un citiem. Par pakalpojuma nepieciešamību sociālais dienests pieņem lēmumu. Ja persona ir vientuļa, viņai nav uzkrājumu, nav noslēgts uzturlīgums, tad līdzmaksājumu par personas uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā sedz pašvaldība (no personas par sociālo pakalpojumu tiek pieprasīti 85 procenti no ienākumiem). Šobrīd Gulbenes novada sociālās aprūpes centrā “Siltais” ir 43 iemītnieki, “Jaungulbenes Alejās” – 87, “Dzērvēs” – 27. Uz 28.aprīli sociālās aprūpes centrā “Siltais” bija 4 brīvas vietas, struktūrvienībā “Dzērves” – 1 brīva vieta, sociālās aprūpes centrā “Jaungulbenes Alejas” – 7 brīvas vietas.

Gulbenes novadā trūcīgām personām ir iespējams rindas kārtībā lūgt dzīvesvietu sociālajā dzīvojamajā mājā “Blomīte”. Lai uz to pretendētu, personai ar sociālā dienesta lēmumu jābūt atzītai par trūcīgu. Lai pretendētu uz šādu mājokli, personai jāraksta pamatots iesniegums Gulbenes novada pašvaldībai, iesniegumu izskata Gulbenes novada domes sociālo un veselības jautājumu komiteja, bet lēmumu par uzņemšanu rindā un mājokļa piešķiršanu pieņem Gulbenes novada dome. Dzīvojamajā mājā “Blomīte” ir 16 istabas. Šobrīd brīvu mitekļu nav.

Gulbenes novadā ir arī trīs veco ļaužu dzīvojamās mājas. Viena dzīvojamā māja ir Gulbenes pilsētā, tā ir sociālā dienesta struktūrvienība, tajā kopumā ir 18 istabas. Šobrīd brīvu istabu nav.

Lejasciema pagastā ir veco ļaužu dzīvojamā māja 9 personām. Tajā mitinās Lejasciema pagasta vientuļie seniori. Brīvu istabu šobrīd nav.
Arī Stāmerienas pagastā ir veco ļaužu dzīvojamā māja ar 5 vietām (istabām). Arī šajā mājā mitinās veci vientuļi stāmerienieši. Brīvu istabu šobrīd nav.

Veco ļaužu dzīvojamajās mājās ar personām tiek slēgts īres līgums, kurā ir paredzēta īres maksa. Par ēdināšanu jārūpējas pašiem. Ir nodrošinātas virtuves, kurās paši var gatavot, bet var arī pasūtīt ēdienu ar piegādi. Līdzīgi ir ar veļas mazgāšanu. Veļasmašīnas ir nodrošinātas visās veco ļaužu dzīvojamajās mājās, aprūpētāji palīdz veļu izmazgāt, bet par veļas pulveri gan jārūpējas pašiem.
Veco ļaužu dzīvojamajās mājās un sociālajā dzīvojamajā mājā “Blomīte” par ierādītās istabas uzturēšanu kārtībā jārūpējas pašiem īrniekiem, bet koplietošanas telpas uzkopj aprūpētāji-dežuranti. Tāpat šajās mājās ir jāievēro iekšējās kārtības noteikumi.

Pievieno komentāru

Komentāri 30

????

Varētu minēt arī izmaksas, ja vecais cilvēks oficiāli nav vientuļš?

pirms mēneša, 2021.05.05 12:22

pievienoju jums interesējošo informāciju

https://www.gulbene.lv/lv/doks/maksa/5943-gulbenes-novada-pasvaldibas-socialas-aprupes-iestazu-maksas-pakalpojumu-cenradis
Pievienotajā saitē variet redzēt novada institūciju izcenojumus gan novada deklarētajiem klientiem, gan tiem klientiem, kas deklarēti ārpus novada.

pirms mēneša, 2021.05.06 11:05

...

Veciem cilvēkiem ir tikai viena iespēja aizbraukt uz Balvu slimnīcu un aiziet pie Pētera jo savā pilsētā deputāti neuzskata par vajadzīgu medicīnu

pirms mēneša, 2021.05.05 12:44

!!!

Balvu slimnīcā, ja tiecas, tad laimīgu skuju taču ir uz pansionātu nevajadzēs.

pirms mēneša, 2021.05.05 17:29

Tieši tā

Kāpēc liekas problēmas, nav cilvēka - nav problēmu.

pirms mēneša, 2021.05.05 13:47

Maija

Par citām vietām nemācēšu spriest, bet Lejasciemā dzīvo sieviete,kam ir trīs bērni un vairāki mazbērni. Vai viņi maksā uzturēšanas naudu un apkopes? Jo viņa pati nav spējīga neko darīt. Nebūt nav žēl, bet piemēram, Lizumā dzīvo divi vientuļi cilvēki. Abi tikai drusku staigā ar kruķiem. Viņiem palīdzība vajadzīga kā ēst. Nē tur vairs normāli ēst gatavot,par drēbju mazgāšanu vai mājas izkopšanu pat nav runa. Domāju ka nav pareizi,ka sociālie gaida no viņiem iesniegumu par palīdzību. Vai tad ģimenes ārsti nevar nodot ziņu,kā tur vajadzīga palīdzība? Skaidri un gaiši zin,jau vairākus gadus. Arī tagad,kad brauca potēt. Tak redz apstākļus.
Grūti un drūmi tur iet. Bet pagasti maksā par tādiem cilvēkiem,kam ir bērni un mazbērni.
Kaut kā nav godīgi.

pirms mēneša, 2021.05.05 14:17

Ir tā...

...ka šī konkrētā sieviete maksā uzturēšanās maksu no savas pensijas, tā kā pagastam tur nav nekāda sakara.Dzīvē mēdz būt dažādas situācijas. Pirms nosodīt un bazūnēt pa pasauli, vajadzētu noskaidrot , kas un kā. Ne jau vienmēr ir tā, kā izskatās.

pirms mēneša, 2021.05.09 12:46

Z

Sociālais atbalsts slimiem cilvēkiem Gulbenē ir pienācīgi,labi nodrošināts.Paldies valstij un pašvaldībai.

pirms mēneša, 2021.05.05 14:33

Jānis

No cik gadiem skaitās vecs cilvēks?Atbildiet lūdzu.

pirms mēneša, 2021.05.05 16:27

Pensionārs

Tepat blakus Gulbenes novadam atrodas Madonas novads, kur Veckalsnavā piedāvā Dzīvojamo telpu īres pakalpojumus pensionāriem. Cena ir sākot no 350 eiro, atkarībā cik vietīgā istabiņā ir vēlme dzīvot. Turklāt cenā ir iekļauts viss.

pirms mēneša, 2021.05.05 19:08

jautajums

Kādas cenas Gulbenes novadā?

pirms mēneša, 2021.05.05 19:25

Aija

Arī mēs savu omīti aizvedām dzīvot uz Veckalsnavas īres namu. Saimnieki ļoti pretīmnākoši un saprotoši. Ļoti laba ēdināšana. Esam no Gulbenes, bet te cenas valsts pansionātos ir ļoti augstas.

pirms mēneša, 2021.05.05 20:33

Jānis

No cik gadiem skaitās vecs cilvēks? Atbildiet lūdzu.Speciālisti speciālistu galā, bet atbildēt nevariet?

pirms mēneša, 2021.05.05 22:26

tfu!

zem katras kritikas.. kafija, kafija, dzimene uz dzimenes un resnas mazkustīgas nezinošas neieinteresētas mugurdaļas un vēl no padomju miskastes izvilkti "pusvadītāji".
Ne dienas centra, ne atbalsta ğimenēm, kur ir smagi slimie, jo jāatbalsta taču savs vēlētājs - alkoholiķi, kuri nekad nav strādājuši un visu mūžu dzēruši, un vecās gultas biedres? Jā, dažus atbalsta! Ved kalnus ar pārtiku staigājošām sliņķēm, apmaksā komunālos. Bet, kad akls insultnieks painteresējās, kādu palīdzību sniedz Gulbenē, izrādās - nekādu! Jo tev ir 40 gadu darba stāžs, pensija (smieklīga), dzīvoklis un bērns. Nu tad, arī tiekat galā, kā varat. Šļuras! Vēl tādas valkājas pa mājām ar saviem fiktīvajiem novērtējumiem. Cilvēkam, kurš neredz un nestaigā vēl jāpierāda, ka viņš nestaigā un neredz, un nevar pat uz tualeti aiziet, bet tādām, kuras staigā šurpu turpu uz veikaliem 2 x dienā - palīdzība, apkopšana un pabalsti, pabalsti un vēl pabalsti. Tfu uz jums!

pirms mēneša, 2021.05.06 12:54

Piekritīšu

Njā, tas tiesa, ka neviens neko "lieku" nepastāstīs. Cilvēkam jau tā ir "jāpārkāpj sev", lai lūgtu pēc palīdzības, bet, ja tev pretī sēž mātīte, kura no saviem augstumiem lūkojas ar tādu skatienu "Ko tu te esi atvilcies vispār?", tad gribas kaut vispār nemaz nebūtu gājis interesēties. Šeit jāpiemin arī, ka darbiniekiem būtu jāatceras, ka nav ētiski apspriest klientus citiem cilvēkiem dzirdot.

pirms mēneša, 2021.05.06 17:49

Tev

Balvos ir labs "Dienas centrs", vari aizbraukt uz turieni, varbūt palīdzēs, cerams neatteiks.

pirms mēneša, 2021.05.06 13:23

Atbilde

Man ļoti gribas piekrist! Vienmēr atcerēšos to pazemojumu,kad vedu brāli ar noņemtām kājām uz grupas kārtošanu. Ratiņu nebija, arī tajā kabinetā nē,viņš rāpus rāpoja ,lai tiktu pie komisijas. Viņam mājās vienkārši nebija tādas vietas kur braukt ar ratiņiem. Turpat gadījās priekšnieks ( soc). Ā, mūsu vislielākais dzērājs.... Tolaik viņš bija Rankas vadītājs. No dāmām tikai viena nosarka un nodūra galvu. Mums tas krupis bija jānorij, jānokārto un JĀAIZRĀPO atpakaļ.
Lai Dievs jums dod veselību.
Un tā ir ar vecajiem cilvēkiem daudzās mājās. Galvenais ka ir ziņots. Labi,ir bērni kas nerūpējas. Bet vai tiešām tāpēc viņi ir pelnījuši suņa dzīvi? Vai tiešām sociālie ir domāti tikai priekš dzērājiem,kas pilnīgi visu zin,kas viņiem pienākas.? Zin savas tiesības,ne pienākumus. Pat pagastā izvēlas darbus,ko darīs. Tad nevar pacelt,panest un vēl nez ko. Tikai vāle vienmēr līdzi pie sāna un rupja mute. Bet tu,vecais cilvēciņ,visu mūžu strādājis,maksājis pagastam nodokļus un ko saņem vecumā?

pirms mēneša, 2021.05.06 13:40

Vita

To, kas pienākas, tas gan ir jāzin, jo neko nepateiks, neko nepaskaidros, jā, tā viš i.

pirms mēneša, 2021.05.06 14:02

Vecene

Nu.... es pirmoreiz apzīmējumu "veca"izdzirdēju darba meklējumos. Pieteicos uz apkopējas vakanci Gulbenes viesnīcā... pēc divu nedēļu gaidīšanas un nekādas atbildes nesagaidišanas devos uzvaicāt,vai ir ceribas. Atbilde: atvainojiet, mēs vecus cilvekus darbā neņemam. Man bija toreiz 42 gadi. Vaicāju -drikst zinat kadēļ? Uz šo atbildes nebija.
Tātad, šis nu ir īstais vecums, kad tu zaudē visas iespejas,-jo esi vecs.. Un nekur neesi vajadzigs nedz ar pieredzi, nedz prasmēm, nedz izglītību. Šādu atbildi, vairāk vai mazāk maskētu, esmu saņēmusi vairākkārt. Šūšanas cehā nederēšot jo veciem cilvekiem redze slikta, tas jau nekas, ka manējā ir normāla...citur atkal diploms ne tāds, citur-cv pārāk labs, ar tādu jus Gulbenē darbu nekur nedabūsiet, pat neceriet.. nodarbinatibas dienestā nevar pretendet uz subsidēto darbavietu jo tā paredzeta dzēraju un atkarigo labošanai un lai raditu vinos vēlmi strādat... tapat ari cietumniekiem pienakas gan dzives, gan darba vietas nodrosinašana un visadi socialie labumi... un kronis visam-alga. Dialogs, darbu meklejot: Mēs nevaresim maksat jums tik, cik darba sludinājumā norādīts. Labi, esmu ar mieru uz piedāvato.. ko jus iedomājaties! -Atskan sašutusi atbile- 700 eiro! Kas tad tā par algu saka eventualā vakances deveja parstāve. Par tadu tač izdzivot nevar! Protams, ka piekrītu visiem cilvēkiem šajos komentāros. Nu nav reali nekadu izredžu. Tikai Balvi one way ticket. Vai ari... vecie cilveki ap 40- tad jums lūdzu lielBritanija.... mūsu valstī piedodiet, ņirgājas par veciem un vientuļiem cilvēkiem socdienesti un samariesi tik cep projektus un taisa sev algas par kuram izdzivot nevar, studiju diplomi uz siem amatiem bieži tiek daļeji nopirkti, un pansionati ir miršanas mājas kur jamaksā vecajam cilvekam par savu turešanu tajos...piedodiet par skarbumu bet ta tas ir. Ja cilveks ir vecs un vientuļš tad viņš praktiski ir objekts uz kura sociālā sistema dzivo kā parazīts. Bieži vien var atdot valstij ipašumu un tad par to naudinu tevi uztures tie soc dienesti tada ir tā struktura...Vēlreiz piedodiet par skarbumu. Atbalsta valsts tikai sliņkus un dzerajus ar pakam un sabiedriskajiem darbiem. Man ir daudz kritikas pret šo sistemu kopumā jo es redzu kas apkart notiek. Un izdaru secinajumus...savukart ģimenes grib tikt vaļa no vecajiem cilvekiem, jo jaunajiem Indrāniem parasti jau ošu gatves zāgešanas projekts ir sagatavots un vecie tik traucē. Nu un tad tagad retoriskais jautajums, kadas tad ir tās dižas iespejas veciem un vientuliem cilvekiem? Atbilde- nekadas. Laime ir nomirt savā gultā, savā mājā un kad tev nesper ar kāju un nemet ar ķebliti. Pārspīlējums? Nē,mīļie, padomajiet vien labi, pirms metīsiet akmeņus uz mani. Ka nekrīt uz pašiem atpakaļ. Latviešu tautas folklorā ir laba pasaka par vecīšiem, ko veda ar ragaviņām uz mežu nomirt. Izlasiet, apdomajat to stastu lidz galam rūpīgi un varbut uz šo vajadzetu balstit socialas aprupes sistēmu. Un tā ka man nav darba, tad vēlos pieteikties kandidēt vēlēšanām... Kā deputātei man butu daudz labu ierosinajumu. Jo mēs, mīļie, esam aizpeldējuši tālu no realitātes.

pirms mēneša, 2021.05.06 16:57

Nu

Un tad vēl brīnās, ka atnāca tāds vīruss, zemeslode vairs izturēt nevar tādus cūkas, kā cilvēki.

pirms mēneša, 2021.05.06 19:24

Pārdomas

Vai jums nav ienācis prātā, ka Covids ir filtrs uz nākamo 5. civilizāciju, jo tieši patreiz notiek nomaiņa no 4-ās ar neatgriezeniskām pārmaiņām pasaulē. Lai piedod man smagi slimie un aizgājušo tuvinieki, tā viš i un ne jau es Covid izdomāju. Pirms Covid es domāju, kā gan notiks šī kardinālā nomaiņa, jo nekas par to tad vēl neliecināja. Tad ieradās mazais covids un viss notiek. Mums lemts dzīvot tieši šajā laikā, laikā, kad notiek civilizāciju nomaiņa. Novērtēsim iespēju to pieredzēt un izdzīvot!

pirms mēneša, 2021.05.06 19:54

Vietējās ziņas