Pārņem valsts īpašumā un atļauj pārdot Mālmuižas pili Gulbenes novadā 1

Valdība otrdien nolēma bez atlīdzības pārņemt valsts īpašumā Mālmuižas pili jeb nekustamo īpašumu "Mālmuiža" Gulbenes novada Lejasciema pagastā, kā arī atļāva VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) to pārdot izsolē.

Gulbenes novada pašvaldība 2019.gada decembrī nolēma, ka minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju veikšanai, jo tika nolemts reorganizēt Gulbenes novada bibliotēku, ar 2019.gada 30.novembri likvidējot tās struktūrvienību - Lejasciema pagasta Mālu bibliotēku, kas atradās Mālmuižas pilī.

Nekustamo īpašumu "Mālmuiža" veido zemesgabals 10,1 hektāra platībā un septiņas būves.

Mālmuižas pils platība ir 1414,4 kvadrātmetri, būvei noteikts apgrūtinājums - vietējas nozīmes kultūras pieminekļa teritorija. Šajā īpašumā ietilpst arī dzīvojamā ēka 182,2 kvadrātmetru platībā, saimniecības ēka 324,8 kvadrātmetru platībā, kā arī kūts, pagrabs un citas būves.

Nekustamā īpašuma "Mālmuiža" kadastrālā vērtība uz 2021.gada 1.janvāri noteikta 21 348 eiro (zeme - 6011 eiro, būves - 15 337 eiro).

Ņemot vērā, ka VNĪ nav zināmas valsts pārvaldes funkcijas, kuru nodrošināšanai būtu nepieciešams saglabāt nekustamo īpašumu "Mālmuiža" valsts īpašumā, kā arī tas nav nepieciešams VNĪ saimnieciskās darbības veikšanai, valdības rīkojums atļauj VNĪ to pārdot izsolē Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Vietējās ziņas