Abonē e-avīzi "Dzirkstele"!
Abonēt

Reklāma

Abonēšanas akcija 2024.gadam

Laikrakstu var abonēt:

 • Piesakot abonementu pa e-pastu “abone@dzirkstele.lv” vai pa tālruni 26136786, norādot vārdu un uzvārdu, abonēšanas periodu, piegādes adresi.
 • Laikraksta “Dzirkstele” redakcijā Ābeļu ielā 8, Gulbenē, darbdienās no pulksten 8.30 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.30 (bez abonementa noformēšanas maksas).
 • “Latvijas Pasta” interneta vietnē
 • “Latvijas Pasta” nodaļās vai pie pastnieka, kā arī zvanot pa “Latvijas Pasta” informatīvo tālruni 67008001 (darbdienās no pulksten 8.00 līdz 19.00).

SIA “Dzirkstele”

2024.gada abonēšanas akcijas

Abonē laikrakstu “Dzirkstele” 2024.gadam un laimē!”

loterijas

NOTEIKUMI

 1. Loterijas organizators:
  1. SIA „Dzirkstele“, reģistrācijas Nr.: 44103073136, juridiskā adrese: Ābeļu ielā 8, Gulbene, LV-4401.
 1. Loterijas norises teritorija:
  1. Gulbene un Gulbenes novads.
 1. Loterijas norises sākuma un beigu datums:
  1. Loterijas norises sākums: 2023. gada 22. novembris.
  2. Loterijas norises beigas: 2024. gada 22. janvāris.
 2. Loterijas laimestu fonds: Loterijas laimestu fonds:

Laimestu nosaukumsSadalījums pa laimestu grupāmSkaits1 laimesta vērtība, EUR (ar PVN)Kopējā laimesta vērtība, EUR (ar PVN)
4.1.SIA „Remiro Travel” dāvanu karteabonējot laikrakstu „Dzirkstele” vismaz uz 1 (vienu) mēnesi450,00
200,00
4.2.SIA ”VRPB” TC “Valleta” dāvanu karteabonējot laikrakstu „Dzirkstele” vismaz uz 1 (vienu) mēnesi550,00250,00
4.3.SIA “Žurnāls Santa” žurnāla „Lauku Māja” abonements 3 (trīs) mēnešiemabonējot laikrakstu „Dzirkstele“ vismaz uz 1 (vienu) mēnesi10
10,196
101,96
4.4.SIA “Žurnāls Santa” žurnāla „Mans Dārzs” abonements 3 (trīs) mēnešiemabonējot laikrakstu „Dzirkstele“ vismaz uz 1 (vienu) mēnesi10
7,697
76,97
4.5.SIA “Žurnāls Santa” žurnāla „Ievas Veselība” abonements 3 (trīs) mēnešiemabonējot laikrakstu „Dzirkstele“ vismaz uz 1 (vienu) mēnesi10
11,697
116,97
4.6.Valsts SIA “Valmieras drāmas teātris” ielūgumu komplekts (2 personām)abonējot laikrakstu „Dzirkstele” vismaz uz 1 (vienu) mēnesi43 laimestu vērtība – 44,00; 1 laimesta vērtība – 44,01
176,01

Laimestu fonda kopējā vērtība43

921,91
 1. Loterijas dalībnieku izredzes laimēt:
  1. Kopīgajā laimestu fondā ir 43 laimesti.
  2. Laimesta ieguvējam tiek piešķirts viens no 43 laimestiem.
  3. Loterijas dalībnieku izredzes laimēt laimestu (Aptuvenās izredzes laimēt – balvu skaits / pret aptuveno dalībnieku skaitu) – 43:1300.
 1. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi:
  1. Lai piedalītos loterijā, abonents abonē laikrakstu “Dzirkstele” 2024. gadam vismaz uz 1 (vienu) mēnesi.
  2. Laikrakstu iespējams abonēt laikraksta redakcijā Ābeļu ielā 8, Gulbene, LV-4401, kā arī “Latvijas Pasta” interneta vietnē “abone.lv” vai jebkurā VAS „Latvijas Pasts” nodaļā.
  3. Lai piedalītos loterijā, abonentam jāizpilda abi 6.1. un 6.2. punktā minētie nosacījumi. Ja minētie nosacījumi netiek izpildīti, tad abonents izlozē nepiedalās.
 1. Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi:
  1. Abonenta izdevumi, abonējot laikrakstu “Dzirkstele” par noteiktu periodu.
  2. Papildu izmaksu loterijas dalībniekiem nav.
 1. Datums, līdz kuram iesniedzami dokumenti, kas apliecina dalību preču vai pakalpojumu loterijā:
  1. Abonents abonē laikrakstu “Dzirkstele” 2024. gadam līdz 2023. gada 28. decembrim.
  2. Pēdējais abonementa rēķina apmaksas datums ir 2024. gada 9. janvāris.
 1. Loterijā laimējušo personu noteikšanas kārtība, vieta un datums:
  1. Pēc 2024. gada 12. janvāra SIA „Dzirkstele” Klientu nodaļa apkopo un pārbauda datus par noformētajiem un apmaksātajiem abonementiem.
  2. Informācija par visiem abonementiem, kas noformēti atbilstoši 6.3. punktā norādītajiem noteikumiem, tiks apkopota “Microsoft Office” “Excel” failā.
  3. Laimesti tiks izlozēti laikraksta “Dzirkstele” redakcijā (Ābeļu ielā 8, Gulbene, LV-4401) 2024. gada 19. janvārī plkst. 11.00.
 1. Loterijā laimējušo personu izsludināšanas kārtība, vieta un datums:
  1. Loterijā laimējušo vārdi un uzvārdi tiks publicēti laikrakstā „Dzirkstele“ 2024. gada 23. janvārī, un portālā www.dzirkstele.lv 2024. gada 22. janvārī.
 1. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz, kā arī tā saņemšanas papildu izmaksas, termiņš, līdz kuram loterijas dalībnieki var pieteikties uz laimestu un to saņem:
  1. Laimestus varēs saņemt laikraksta “Dzirkstele” redakcijā: Ābeļu ielā 8, Gulbene, LV-4401, līdz 2024. gada 9. februārim, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
  2. Saņemot laimestu, laimējušām personām papildu izmaksu nav.
  3. Laimējušām personām SIA “Dzirkstele“ izsniegs katram pa vienam laimestam, kas aprakstīti 4. punktā.
 1. Informācija par to, kur loterijas dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kārtība un termiņš, kādā pretenzijas tiek izskatītas:
  1. Pretenzijas šīs loterijas sakarā iesniedzamas tikai rakstiski, norādot pretenzijas iemeslus, pamatojot tos un pievienojot dokumentus vai to kopijas, kas pierāda pretenziju.
  2. Pretenzijas iesniedzamas personīgi redakcijā: Ābeļu ielā 8, Gulbene, LV-4401, vai nosūtāmas pa pastu: SIA „Dzirkstele“, Ābeļu ielā 8, Gulbene, LV-4401.
  3. Pretenzijas var iesniegt līdz 2024.gada 9.februārim.
  4. Pretenzijas tiks izskatītas un atbildes sniegtas 5 (piecu) darbdienu laikā pēc pretenziju saņemšanas.
 1. Personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā:
  1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “Dzirkstele” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), kā arī juridiskas personas.
  2. Ja tiek konstatēts, ka laimējusī persona ir SIA “Dzirkstele” darbinieks, viņu ģimenes loceklis (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem) vai juridiska persona, izlozes rezultāti attiecībā uz šo laimētāju tiek uzskatīti par nederīgiem. Šādā gadījumā tiek noteikta nākamā laimējusī persona.
 1. Laimesta vērtība netiek kompensēta vai izmaksāta naudā.
 1. Ar abonēšanas izlozes noteikumiem var iepazīties laikraksta “Dzirkstele” redakcijā un portālā www.dzirkstele.lv.

Loterijas atļaujas numurs 7963.

Laimīgie abonenti noskaidroti

Laikraksta “Dzirkstele” abonentu loterijā 19.janvārī tika izlozēti 43 laimesti. Laimīgie abonenti ir no dažādiem novada pagastiem, pilsētas, kā arī no Rēzeknes un Valmieras novada. Izlozē piedalījās laikraksta “Dzirkstele” galvenā redaktore Ginta Alberte, abonentu apkalpošanas speciāliste Evita Daugerte un reklāmas konsultante Marina Ivanova.

Laikraksta “Dzirkstele” loterijas “Abonē laikrakstu “Dzirkstele” 2024.gadam un laimē” laimētāji (loterijas atļaujas numurs 7963)

SIA “Remiro Travel” dāvanu karte (50,00 eiro):

1. Margita Ūdre (Gulbene)

2. Imants Gruntmanis (Galgauskas pag.)

3. Andrejs Ivanovs (Stradu pag.)

4. Daina Rutka (Līgo pag.)

SIA „VRPB” TC “Valleta” dāvanu karte (50,00 eiro):

1. Veneranda Rubene (Gulbene)

2. Valentīna Gagaine (Gulbene)

3. Aleksandra Birkova (Gulbene)

4. Mārtiņš Kokars (Gulbene)

5. Ruta Kaļva (Rankas pag.)

Valsts SIA “Valmieras drāmas teātris” ielūgumu komplekts 2 personām (44,00 eiro vērtībā):

1. Nellija Zeiļuka (Stradu pag.)

2. Valda Ilga Freiberga (Jaungulbenes pag.)

3. Gaļina Kozlova (Jaungulbenes pag.)

4. Līga Makejeva (Jaungulbenes pag.)

SIA “Žurnāls Santa” žurnāla „Lauku Māja” abonements 3 (trīs) mēnešiem (10,20 eiro vērtībā)

1. Artis Silaunieks (Līgo pag.)

2. Maija Kākere (Beļavas pag.)

3. Gunārs Gruzdiņš (Gulbene)

4. Biruta Rukmane (Beļavas pag.)

5. Imants Lācis (Beļavas pag.)

6. Baiba Dzērve (Gulbene)

7. Mirdza Lūkina (Litenes pag.)

8. Aina Krasovska (Gulbene)

9. Zigrīda Širaka (Gulbene)

10. Rūta Rutka (Gulbene)

SIA “Žurnāls Santa” žurnāla „Mans Dārzs” abonements 3 (trīs) mēnešiem (7,70 eiro vērtībā)

1. Andris Zaharāns (Gulbene)

2. Alīna Začeste (Rēzekne)

3. Līvija Boša (Stradu pag.)

4. Skaidrīte Rāma (Litenes pag.)

5. Inese Duka (Gulbene)

6. Antra Trusle (Gulbene)

7. Sarmis Jundzis (Lejasciema pag.)

8. Irēna Maija Zīberga (Gulbene)

9. Iveta Uzuliņa (Stradu pag.)

10. Kornēlija Aule (Valmieras nov.)

SIA “Žurnāls Santa” žurnāla „Ievas Veselība” abonements 3 (trīs) mēnešiem (11,70 eiro vērtībā)

1. Ausma Grauba (Jaungulbenes pag.)

2. Zinta Vārava (Rankas pag.)

3. Ārija Kalēja (Jaungulbenes pag.)

4. Vija Čugunova (Beļavas pag.)

5. Ilze Silvija Vucēna (Stradu pag.)

6. Aija Treikale (Rankas pag.)

7. Olis Grava (Gulbene)

8. Sandra Vasiļenko (Gulbene)

9. Ausma Krūmiņa (Gulbene)

10. Ilze Ilgsaliete (Gulbene)

Par laimesta saņemšanu interesēties laikraksta redakcijā (Gulbene, Ābeļu iela 8) vai pa tālruni 26136786.

Balvas var izņemt līdz 9.februārim, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
Gulbenes novads - Dzirkstele.lv komanda.