Abonē e-avīzi "Dzirkstele"!
Abonēt

Reklāma

Vēl tikai līdz 5. oktobrim var pieteikt nominantus konkursam “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”

Foto: “Pexels.com”.

Tiesībsargs jau astoto gadu aicina iedzīvotājus pamanīt un novērtēt cilvēku nozīmīgo ieguldījumu cilvēku ar invaliditāti atbalstam, piesakot viņus konkursam “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”. To iespējams paveikt līdz 5. oktobrim. Konkursa balvu piešķir par aktivitātēm, kas ir uzsāktas vai īstenotas laika posmā no 2021. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. augustam. Konkursu rīko tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Palīdzēt un atbalstīt cilvēkus ar invaliditāti var visdažādākajos veidos. To spilgti apliecina iepriekšējo gadu konkursa uzvarētāji, kuriem balvas pasniegtas par draudzīgas un pieejamas vides veidošanu, par palīdzēšanu iekļauties un realizēt sevi darba tirgū, par bērnu iedrošināšanu izzināt kultūras, sporta, mākslas un mūzikas pasauli.

Tāpat balvu saņēmuši laureāti, kas snieguši iespēju cilvēkiem ar invaliditāti baudīt mākslu, teātri, koncertus un citus kultūras pasākumus, arī neizejot no mājām. Mūsdienās arvien pieaug sociālo tīklu nozīme, un balvu ir saņēmuši arī tie, kuru viedoklis un pieredzes stāsti, raisītās diskusijas vai rīkotie vebināri radījuši rezonansi plašākā sabiedrībā.

“Ja aizvadītā gada konkursā īpaši izcēlām tos, kas spēja darīt pamanāmus un nozīmīgus darbus, neskatoties uz daudziem sabiedriskās dzīves ierobežojumiem, tad šajā periodā visiem rokas bija daudz brīvākas, lai pilnvērtīgi sniegtu atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti. Nešaubos, ka ikvienā no konkursa nominācijām ir brīnišķīgas individuālas un kolektīvas iniciatīvas, kas ļauj cilvēkiem ar invaliditāti dzīvot laimīgi un justies novērtētiem. Tie var būt gan lielāki, gan mazāki darbi. Šobrīd aicinām visus par tiem mums pastāstīt, lai mēs to varam iznest vēl plašākā gaismā un iedvesmot arī daudzus citus,” uzsver tiesībsargs Juris Jansons.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Konkursā drīkst pieteikt sevi vai citu cilvēku, nevalstisku organizāciju (NVO), uzņēmumu, sociālo uzņēmēju vai domubiedru grupu atbilstoši nominācijām.

Nominanti tiek iedalīti divās kategorijās:

1) Kolektīvs sniegums;

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

2) Individuāls sniegums.

Kategorijā “Kolektīvs sniegums” var pieteikt NVO, uzņēmumu, sociālo uzņēmēju, domubiedru grupu, bet nevar pieteikt valsts vai pašvaldību iestādi vai institūciju, izņemot, ja pieteikums ir par veikumu, kas nav saistīts ar tās pamatfunkciju īstenošanu.

Savukārt kategorijā “Individuāls sniegums” var pieteikt fizisku personu, tajā skaitā, arī valsts vai pašvaldības iestādē strādājošo, ja veikums ir vairāk nekā darba pienākumi prasa.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Šogad konkursā līdzīgi kā aizvadītajā gadā ir izvirzītas astoņas nominācijas:

 • “Uzdrīkstēšanās”
 • “Nodarbinātības veicinātājs”
 • “Sociālo tīklu balss”
 • “Izglītotājs”
 • “Bērnu un jauniešu iedvesmotājs”
 • “Gada palīgs”
 • “Pieejamas vides iniciatīvas”
 • “Kultūras vēstnesis”

Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis norāda, ka šī ir iespēja valsts mērogā izcelt pozitīvus piemērus: “Ļoti būtiski ir pašām nevalstiskajām organizācijām būt aktīvām un šajā konkursā palielīties un padalīties ar saviem labajiem darbiem! Vai arī iesūtīt konkursam kādu labu piemēru, ko esam novērojuši savā apkaimē. Ir svarīgi izcelt labos darbus un cilvēkus.”

Savukārt konkursa sadarbības partnera, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, sabiedrisko attiecību vadītājs Augusts Zilberts akcentē atvērtas un iekļaujošas vides nozīmi: “Bibliotēkas ir demokrātijas organizācijas. Tās ikvienam piedāvā līdzvērtīgas iespējas piekļūt informācijai, izglītoties, apgūt prasmes un piedalīties visdažādākajās aktivitātēs. Šo piedāvājumu neatraujami jāskata kontekstā ar pieejamību, nodrošinot atvērtu un iekļaujošu vidi arī cilvēkiem ar invaliditāti. Jau kopš Gaismas pils ēkas pirmsākumiem mēs nemitīgi veicam uzlabojumus un pilnveidojam gan tehnoloģisko nodrošinājumu, gan saturisko piedāvājumu, lai Nacionālā bibliotēka būtu sasniedzama ikvienam. Esam patiesi pagodināti jau astoto gadu būtu par Gada balvas partneriem, jo tas motivē pilnveidoties vēl vairāk, kā arī, gribas cerēt, iedvesmo citas organizācijas rīkoties līdzi – darīt visu iespējamo, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām būtu gaidīti viesi.”

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Latvijas Autisma apvienības priekšsēdētāja Līga Bērziņa uzsver cilvēku ar invaliditāti atbalsta organizāciju lielo lomu un bieži vien uzreiz nepamanīto darbu: “Ir organizācijas, kuras klusi dara milzīgu darbu dienu no dienas, gadiem, kuras rada, meklē, nodrošina resursus, rūpējoties par vismazāk aizsargātajiem. Šīs organizācijas vienmēr apsteidz laiku – sabiedrība nereti nesaprot to nozīmi un nepieciešamību, un par to darbu un padarīto mēs uzzinām tikai tad, kad paši saskaramies ar nozīmīgām grūtībām un meklējam palīdzību vai padomu.”

Par pieteikšanās kārtību un iesniedzamajiem dokumentiem plašāk var uzzināt konkursa nolikumā: https://www.tiesibsargs.lv/resource/konkursa-gada-balva-cilveku-ar-invaliditati-atbalstam-2022-nolikums/

Neatkarīga žūrija, kuras sastāvā būs sabiedrībā zināmas personības, no 10. oktobra līdz 19. oktobrim vērtēs iesūtītos pieteikumus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Gada balvas saņēmēji publiski tiks paziņoti un apbalvoti svinīgā ceremonijā, par kuras norises laiku un formātu tiks paziņots atsevišķi, ņemot vērā tā brīža epidemioloģiskos vai citus ierobežojumus.

KONKURSA NOMINĀCIJAS UN TO KRITĒRIJI

 1. Nominācija – Uzdrīkstēšanās

Uzdrīkstēšanās ir ļaušana sev darīt to, kas iepriekš ir šķitis neiespējams un neaizsniedzams. Uzdrīkstēšanās ir drosme pārvarēt bailes un aizspriedumus. Ir brīži, kad apstākļi, apkārtējās norises ir stimuls, dzinulis jaunām vēsmām un atziņām.

Apbalvosim par aktīvu, iespējams, jaunu iniciatīvu vai rīcību, pārstāvot cilvēkus ar invaliditāti, viņu tiesības un intereses. Šajā nominācijā var pieteikt iniciatīvas jebkurā nozarē, piemēram, attiecībās ar valsts vai pašvaldību iestādēm, darbā, kultūrā, mākslā vai sportā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.
 1. Nominācija – Nodarbinātības veicinātājs

Nodarbinātība arvien ir bijis aktuāls jautājums, vēl jo vairāk ņemot vērā saasinājumu darba tirgū pēdējā gada laikā. Katrs no mums vēlas ne tikai būt noderīgs, bet realizēt sevi, savas prasmes. Arī cilvēkiem ar invaliditāti neapšaubāmi ir svarīga iespēja nopelnīt iztiku, bet tikpat svarīga ir iespēja darīt savu sirdslietu un gūt gandarījumu no padarītā.

Apbalvosim par iesaistošiem un produktīviem pasākumiem, dodot iespēju cilvēkiem ar invaliditāti realizēt sevi un iekļauties darba tirgū.

 1. Nominācija – Sociālo tīklu balss

Aktivitātes sociālajos tīklos neapšaubāmi aizsniedz teju ikvienu cilvēku. Balsis sociālajos tīklos kļūst arvien skaļākas. Daudzi tajās ieklausās kā ruporā, kas sniedz informāciju. Balsu dažādība un skaits ļauj izvērtēt, cik ļoti sabiedrību skar un aizkustina, vai informē un uzmundrina šī informācija.

Apbalvosim tos, kuru viedoklis un pieredzes stāsti, raisītās diskusijas vai rīkotie vebināri sociālajos tīklos un blogos radījuši rezonansi plašākā sabiedrībā.

 1. Nominācija – Izglītotājs

Zināšanas un prasmes ir tā bagātība, ko mēs spējam dāvāt citiem. Zināšanas nav tikai diploms, bet arī dzīves gudrība un prasme iedrošināt un aicināt atklāt arvien jaunus horizontus. Izglītotājs ir arī tas, kurš veido izpratni un vairo toleranci visā sabiedrībā, tas, kurš ar savām zināšanām vai metodēm izglīto sabiedrību par iekļaujošo izglītību un nākotnes iespējām.

Apbalvosim par aktivitātēm, kas ir devušas iespēju cilvēkiem ar invaliditāti pilnveidoties, iegūt prasmes un zināšanas, kas ir palīdzējušas iekļauties un realizēt sevi. Apbalvosim arī sabiedrības izpratnes veidotājus, kas ir virzījuši sabiedrības domu un veicinājuši iekļaušanos.

 1. Nominācija – Bērnu un jauniešu iedvesmotājs

Mēs vēlamies, lai mūsu bērni un jaunieši justos pilnvērtīgi, sabiedriski un laimīgi. Bērnu attīstībā piedalās ne tikai vecāki, bet arī skolotāji, draugi, apkārtējā sabiedrība. Ļoti lieta loma ir mūsu pedagogiem – bērnudārza audzinātājiem, skolotājiem, interešu pulciņu pasniedzējiem (sportā, mākslā, mūzikā). Laikā, kad lielākā daļa bērnu un jauniešu mācījās tālmācībā, pasniedzēju iesaiste bija ļoti svarīga.

Apbalvosim par sasniegumiem, veicot bērnu un jauniešu ar invaliditāti sociālās iekļaušanas un atbalsta pasākumus, izglītojot un iedrošinot izzināt kultūras, sporta, mākslas un mūzikas pasauli.

 1. Nominācija – Gada palīgs

Ir lietas, ko mēs varam izdarīt pašu spēkiem, tomēr dažkārt ir nepieciešams atbalsts un palīdzība. Mums katram līdzās var būt kāds, kam sniegt palīdzību sadzīves lietās vai vienkārši pabūt blakus. Palīgs var būt arī kāds, kas ir sniedzis palīdzību veselības uzlabošanā, rehabilitācijā vai citā jomā, tādējādi uzlabojot personu ar invaliditāti dzīves kvalitāti.

Apbalvosim par līdzdalību, sniedzot palīdzību un nodrošinot dažāda veida atbalsta pasākumus cilvēkiem ar invaliditāti. Īpaši vēlamies izcelt tos cilvēkus, kas sniedza atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti laikā, kad visu pasauli pārņēma Covid-19 pandēmija (piemēram, palīdzēja ikdienas rūpēs, piegādāja produktus, u.c.)

 1. Nominācija – Pieejamas vides iniciatīvas

Pieejama un droša vide, kur var viegli piekļūt un orientēties ir pamatnosacījums, lai cilvēks spētu pārvietoties. Bieži vien tas, kas vienam liekas pats par sevi saprotams, citam var būt nepārvarams šķērslis. Daudzviet cilvēkiem ar īpašām vajadzībām piekļuve ir liegta, jo fiziski tas nav iespējams vai rada diskomfortu. Piemēram, nav iespējams iekļūt ēkā vai dabas objektā, vai ir grūtības saskatīt, sadzirdēt vai saprast.

Apbalvosim par cilvēkiem ar invaliditāti visdraudzīgākās vides nodrošināšanu piekļuvei dažāda veida objektiem, tajā skaitā dzīvojamām ēkām, uzņēmumiem, dažādiem dabas, kultūras un mākslas objektiem, ne tikai cilvēkiem ar kustību, bet arī ar redzes, dzirdes un cita veida traucējumiem, kā arī par jaunām iniciatīvām, idejām, kas radušās, lai pielāgotu vidi cilvēkiem ar invaliditāti.

 1. Nominācija – Kultūras vēstnesis

Mēs nevaram iedomāties dzīvi bez mākslas, bez teātra un mūzikas. Iespēja apmeklēt izstādes, koncertus un citus sabiedriskos pasākumus ir viena no personības piepildījuma un labsajūtas sastāvdaļām. Tomēr cilvēkiem ar invaliditāti tas var būt nesasniedzams mērķis ne tikai ierobežotas pārvietošanās dēļ, bet arī mākslas veida nepieejamības rezultātā.

Apbalvosim par sniegto iespēju personām ar invaliditāti baudīt mākslu, teātri, koncertus un citus kultūras pasākumus arī neizejot no mājām, un par jaunu pasākumu izveidi cilvēkiem ar invaliditāti.

Līdzīgi raksti

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
Gulbenes novads - Dzirkstele.lv komanda.