Abonē e-avīzi "Dzirkstele"!
Abonēt

Reklāma

PTAC padomi, izvēloties tūrisma pakalpojumus

Foto: “Pexels.com”.

Turpinoties aktīvai tūrisma sezonai un ņemot vērā saņemtās patērētāju sūdzības, kā arī sniegtās konsultācijas, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) sniedz noderīgus ieteikumus saistībā ar kompleksā tūrisma pakalpojuma sniedzēja izvēli, ceļojumu apdrošināšanu un aviopasažieru tiesībām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Lai pasargātu sevi no nepatīkamiem pārsteigumiem ceļojuma laikā un zinātu, kam pievērst uzmanību, pirms ceļojumu iegādes PTAC aicina:

 • Pārbaudīt, vai tūrisma pakalpojuma sniedzējs ir reģistrējies PTAC uzturētajā Tūrisma operatoru un aģentu datubāzē, un izvēlēties tikai licencētus un reģistrētus tūrisma pakalpojuma sniedzējus. (Datu bāze pieejama ŠEIT)
 • Pārbaudīt, vai tūrisma pakalpojuma sniedzējs ir operators (ceļojuma organizators) vai aģents (ceļojuma pārdevējs), kas darbojas operatora vārdā, noskaidrojot, vai datubāzē ir informācija par operatoriem, ar kuriem aģents sadarbojas, un vai attiecīgajiem operatoriem ir nodrošinājums.
 • Iegādājoties tūrisma pakalpojumu sociālajos tīklos vai sludinājumu portālos, pārbaudīt, kas piedāvā šo pakalpojumu – jābūt skaidri norādītam pakalpojumu sniedzējam. Jāņem vērā, ka tūrisma pakalpojumus visbiežāk reklamē tūrisma aģenti, kuri tikai pārdod ceļojumu. Līdz ar to nepieciešams noskaidrot, kurš ir ceļojuma organizators, pārliecināties, ka šis tūrisma operators ir licencēts, kā arī saņemt apstiprinājumu no tūrisma operatora par rezervācijas apstiprinājumu un samaksātās naudas summas saņemšanu.
 • Iepazīties ar līguma nosacījumiem, t.sk., bet ne tikai, vai līgumā ir norādīts konkrētā kompleksā tūrisma pakalpojuma tūrisma operators. Pievērsiet uzmanību nosacījumiem par nepārvaramas apstākļiem līgumā.
 • Pārbaudīt, kam tiek veikta samaksa par pakalpojumu – nemaksāt fiziskajai personai par tūrisma pakalpojumu, kas jāsniedz juridiskajai personai. Izvērtēt nepieciešamību maksāt pilnu ceļojuma cenu ātrāk, kā to nosaka tūrisma līguma noteikumi.
 • Noskaidrot visu par Covid-19 testiem un pošu/vakcīnas sertifikātu nosacījumiem attiecīgajā galamērķī.
 • Noskaidrot visu par attiecīgajā galamērķi nepieciešamajiem dokumentiem – pasēm, vīzām, bērnu pārstāvības dokumentiem.
 • Lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem, salīdzināt dažādu tūrisma pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus, pievēršot uzmanību ne tikai cenai, bet arī tam, kādi pakalpojumi iekļauti piedāvājumā.
 • Rūpīgi iepazīties ar sniegto pirmslīguma informāciju un līguma noteikumiem, īpašu uzmanību pievēršot šādām lietām:

Pirmslīguma informācija:

 • Iegādājoties ceļojumu no tūrisma aģenta, pārbaudīt, vai ir norādīts, kurš tūrisma operators ir sagatavojis konkrēto ceļojumu, kā arī galvenās tūrisma pakalpojuma īpašības – ceļojuma norises datums, nakšu skaits, cenā iekļauto pakalpojumu apjoms u.tml.
 • Vai ir norādīta maksāšanas kārtība, tostarp jebkāda summa vai cenas procentuālā daļa, kas jāmaksā kā pirmais maksājums, un atlikušās daļas samaksas grafiks, kas ceļotājam jāmaksā, kā arī – kuri pakalpojumi ietilpst cenā, bet par kuriem jāveic papildu maksājumi.
 • Vai norādīts termiņš pirms ceļojuma sākuma, kurā tūrisma operators var izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, ja dalībnieku skaits nav sasniegts.

Līgumā iekļautā informācija:

Saturs turpināsies pēc reklāmas.
 • Vai norādīts tūrisma operatora un, ja attiecināms, tūrisma aģenta nosaukums (firma) un faktiskā adrese, kā arī tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese, lai nepieciešamības gadījumā ceļotājs ceļojuma laikā varētu sazināties ar pakalpojumu sniedzēju.
 • Vai norādīts nodrošinājuma izsniedzēja (apdrošināšanas sabiedrības, kredītiestādes) nosaukums (firma) un kontaktinformācija un PTAC kontaktinformācija.
 • Vai līgumā/līguma apstiprinājumā ir ietverta visa pirmslīguma informācija par ceļojuma galvenajām sastāvdaļām, kas nodrošinās to, ka tūrisma operatoram jāizpilda pirms līguma noslēgšanas solītais.
 • Vai norādīta ceļojuma kopējā cena, ieskaitot nodokļus un visas papildu maksas, maksājumus un citas izmaksas, kā arī ietverta norāde par to, kāda veida papildu izmaksas ceļotājam vēl varētu nākties segt.
 • Vai ietvertas patērētāja tiesības jebkurā brīdī pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu, samaksājot samērīgu (kādu) līguma izbeigšanas maksu.
 • Vai norādīta informācija par brīvprātīgu vai obligātu apdrošināšanu.
 • Vai norādīta strīdu risināšanas kārtība, kur ceļotājam vērsties gadījumā, ja tūrisma operators atsakās izpildīt ceļotāja prasījumu vai ceļotāju neapmierina tūrisma operatora piedāvātais risinājums.
 • Vai ietvertas ceļotāja tiesības nodot līgumu citai personai.
 • Līgumā nedrīkst tikt iekļauti noteikumi, kas ļauj tūrisma operatoram vienpusēji grozīt līguma noteikumus (visbiežāk noteikumus, kas attiecas uz ceļojuma apmaksas kārtību un termiņiem, kā arī ceļojuma maršrutu)t, izņemot gadījumu, ja tūrisma operators šādas tiesības ir paredzējis kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā, izmaiņas ir nenozīmīgas (tās nemaina līguma būtiskās sastāvdaļas un neietekmē kopējo kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanu) un tūrisma operators par izmaiņām informē attiecīgo ceļotāju skaidrā, saprotamā un uzskatāmā veidā (uz pastāvīga informācijas nesēja).

Ceļojumu apdrošināšana:

 • Slēdzot ceļojumu apdrošināšanas līgumu, rūpīgi izlasīt un iepazīties ar līguma noteikumiem un nepieciešamības gadījumā lūgt sniegt skaidrojumu par visiem neskaidrajiem jautājumiem apdrošināšanas pakalpojuma sniedzējam.
 • Pārliecināties, vai izvēlētā apdrošināšanas polise sedz visus iespējamos riskus, kas, Jūsuprāt, varētu rasties ceļojuma laikā. Iepazīties ar apdrošināto risku aprakstu, apdrošinājuma summu un pašriska apmēru.
 • Rūpīgi iepazīties ar apdrošināšanas līgumā (gan polisē, gan noteikumos) noteiktajiem izņēmuma gadījumiem, iespējamiem papildu izņēmumiem katra apdrošinātā riska aprakstā un speciāliem izņēmumiem, kas var būt norādīti jūsu apdrošināšanas polisē, kādos apdrošinātājs neatlīdzinās zaudējumus.
 • Pirms ceļojuma apdrošināšanas līguma noslēgšanas pēc iespējas precīzāk informēt apdrošināšanas pakalpojuma sniedzēju par ceļojumu un iespējamām aktivitātēm ceļojuma laikā, lai izvēlētos sev vispiemērotāko ceļojuma apdrošināšanu.
 • Iegādājoties ceļojuma apdrošināšanas polisi, lūgt apdrošināšanas pakalpojuma sniedzējam sniegt skaidrojumu, kā rīkoties gadījumā, ja ceļojuma laikā ir noticis nelaimes gadījums un nākas vērsties attiecīgās valsts ārstniecības iestādē, t.sk. noskaidrot, kādas ārstniecības izmaksas sedz jūsu izvēlētā apdrošināšana.
 • Pirms ceļojuma apdrošināšanas līguma noslēgšanas pārliecināties, vai līguma noteikumos ir paredzēts, ka apdrošināšanas pakalpojuma sniedzējs sedz arī riskus, kas saistīti ar ceļojuma atcelšanu vai piespiedu pārtraukšanu ceļojumu laikā dažādu iemeslu dēļ. PTAC vērš uzmanību, ka epidēmija un pandēmija lielākajai daļai apdrošinātāju ir iekļauta izņēmumos kā nepārvaramas varas (Force Majeure) apstāklis, kā rezultātā radušos zaudējumus apdrošinātājs nesedz. Ja apdrošinātājs piedāvā iekļaut jūsu apdrošināšanas līgumā ar Covid-19 infekcijas, pērtiķu baku u.c. infekciju slimību izplatību vai saslimšanu saistītu risku, pārliecinieties, kādi tieši apdrošināšanas gadījumi ir iekļauti.


Aviopasažieru tiesības:

 • Pirms lidojuma iegādes iepazīties ar aviopārvadātāja noteikumiem, īpaši pievēršot uzmanību tam, vai biļetes, kuras vēlaties iegādāties, būs atgriežamas vai nē, kādi ir aviopārvadātāja bagāžas pārvadāšanas noteikumi un kādi nosacījumi spēkā, ja negaidīti saslimstat ar Covid-19 un nevarat doties ceļojumā.
 • Ja iegādājaties vairākus lidojumus pēc kārtas, rūpīgi plānot pārsēšanos, izvēloties saprātīgu pārsēšanās laiku.
 • Ja gadījies nokļūt situācijā, kad lidojums ir atcelts, kavējas vai atteikta iekāpšana lidojumā, atcerieties, ka aviopārvadātājam ir jāizsniedz pasažierim rakstveida informācija par pasažiera tiesībām un jānodrošina aprūpe (saziņas iespējas, maltīte un atspirdzinājumi samērīgi gaidīšanas laikam, iespēju nokļūt galamērķī). Jums ir tiesības uz kompensāciju, ja atcelšanu vai kavēšanos neietekmēja ārkārtas apstākļi. Ja nepamatoti atteikta iekāpšana, Jums ir tiesības uz kompensāciju.
 • Ja pēc lidojuma esat konstatējis problēmas ar bagāžu, atcerieties, ka ir jāvēršas lidostas atrasto mantu birojā. Pēc tam ar sūdzību pie aviopārvadātāja par sabojātu bagāžu jāvēršas 7 dienu laikā no bagāžas saņemšanas, savukārt par aizkavējušos bagāžu jāvēršas 21 dienas laikā pēc tās saņemšanas. Ja bagāža netiek atgriezta 21 dienas laikā, tā skaitās nozaudēta.  Šādā gadījumā pie aviopārvadātāja jāvēršas pēc iespējas ātrāk.
 • Ja esat iegādājies kompleksu tūrisma ceļojumu un, esot ceļojumā, konstatējat neatbilstību, uzreiz vērsieties pie pakalpojuma sniedzēja ar pretenziju.


Ar papildu noderīgu informāciju, dodoties ceļojumā, varat iepazīties šeit.

Līdzīgi raksti

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
Gulbenes novads - Dzirkstele.lv komanda.