Abonē e-avīzi "Dzirkstele"!
Abonēt

Reklāma

Gulbenes novadā palielinājies trūcīgo skaits un izmaksāto pabalstu apjoms

Foto: no “Dzirksteles” arhīva.

Uz 2021.gada 31.decembri Gulbenes novadā bija 682 trūcīgas personas, tajā skaitā 123 bērni, un 66 maznodrošinātas personas, tajā skaitā 2 bērni. Kopumā pagājušajā gadā kaut vienu mēnesi trūcīgas personas statuss ir bijis 986 personām, bet maznodrošinātais – 174 personām. Par to “Dzirksteli” informē Gulbenes novada sociālā dienesta Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Anita Beļajeva.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

435 personas saņēmušas pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai, kas kopumā veido 176 720,47 eiro. 219 personas saņēmušas mājokļa pabalstu, kas kopā ir 112 511,76 eiro. Pabalsts veselības aprūpei piešķirts 376 personām par kopējo summu 18347,45 eiro.

“Salīdzinot ar pagājušo gadu, krietni pieaudzis gan trūcīgo skaits, gan izmaksāto pabalstu apjoms. Piemēram, garantētā minimālā ienākuma pabalsts pieaudzis ievērojami. Ja 2020.gadā tas veidoja 75 637,45 eiro, tad 2021.gadā – 176 720,47 eiro,” saka A.Beļajeva.

Kam ir tiesības uz palīdzību

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

A.Beļajeva skaidro, ka likums “Par sociālo drošību” nosaka, ka “personai, kura saviem spēkiem nespēj nodrošināt sevi vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības un kura nesaņem ne no viena cita pietiekamu palīdzību, ir tiesības uz personisku un materiālu palīdzību, kas atbilst tās vajadzībām, dod iespēju pašpalīdzībai un veicina tās iesaistīšanos sabiedrības dzīvē”. Savukārt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka, ka “sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām, lai nodrošinātu ienākumus garantētā minimālā ienākumu sliekšņa līmenī un segtu ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus, kā arī sniegt atbalstu atsevišķu izdevumu apmaksai un krīzes situācijās”.

“Pašvaldībā, ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma nosacījumus, kopš pagājušā gada 8.oktobra, kad stājās spēkā jaunie Gulbenes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par sociālo palīdzību Gulbenes novadā”, ir nodrošinājusi iedzīvotājiem šādus pabalstus: garantētā minimālā ienākuma pabalstu, mājokļa pabalstu, pabalstu veselības aprūpei trūcīgām un maznodrošinātām personām, pabalstu skolas piederumu iegādei, pabalstu sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai, pabalstu krīzes situācijā stihiskas nelaimes gadījumā, pabalstu krīzes situācijā no personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ,” stāsta A.Beļajeva.

Līdz tam spēkā bija iepriekšējie saistošie noteikumi, kuri papildus paredzēja pabalsta veidu ar tuberkulozi slimojošiem un personu apliecinoša dokumenta iegūšanai personām bez ienākumiem. Turklāt pašvaldība sniedz atbalstu, nodrošinot pabalstu apbedīšanai, kā arī materiālo palīdzību sakarā ar bērna piedzimšanu, jubilāriem nozīmīgās dzīves jubilejās, nozīmīgās kāzu jubilejās, politiski represētām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanā iesaistītām personām, krīzes audžuģimenei. Tāpat tiek nodrošināts atbalsts bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, sasniedzot pilngadību, kā arī sociālās garantijas audžuģimenēm.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Mainīta mājokļa pabalsta piešķiršanas kārtība

A.Beļajeva skaidro, ka ar pagājušā gada 1.jūliju valstī kopumā tika mainīta mājokļa pabalsta piešķiršanas kārtība. Būtiskākais – mājokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts kā starpība starp garantēto minimālo ienākumu sliekšņu summu mājsaimniecībai un normatīvajos aktos noteiktajiem izdevumiem par mājokli un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

“Atgādinām, ka iesniegumus materiālās situācijas izvērtēšanai un pabalstu piešķiršanai var iesniegt klātienē, iepriekš piesakoties pie sociālā darbinieka pa tālruni, vai elektroniski vai ievietot kastītē pie sociālā dienesta Dīķa ielā 1, Gulbenē, vai attiecīgi katra pagasta pārvaldē. Aicinām iedzīvotājus, kuri pretendē uz mājokļa pabalstu, ierodoties pie sociālā darbinieka, iesniegt visus rīcībā esošos rēķinus par mājokļa uzturēšanu, lai precīzāk aprēķinātu mājokļa pabalsta apjomu. Tāpat nepieciešams pārliecināties par mājokļa piederību – īrēts, īpašumā vai valdījumā. Ja mājokli īrē, nepieciešams īres līgums,” norāda A.Beļajeva.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

– Inita Savicka

Pabalsta veidsSaņēmušo personu skaitsSumma
Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai435176720.47
Mājokļa pabalsts830112511.76
Pabalsts veselības aprūpei37618347.45
Pabalsts krīzes situācijā101840
Pabalsts bērna sagatavošanai skolai621860
Pabalsts ar tuberkulozi slimojošiem ārstēšanās periodā1411
Pabalsts audžuģimenei bērnu uzturam26 ģim.133553.44
Audžuvecākiem mīkstā inventāra iegādei5 ģim.1422.85
Ikmēneša pabalsts bērnam bārenim, kurš turpina sekmīgi mācīties2822677.63
Bāreņiem pastāvīgas dzīves uzsākšanai112308
Bāreņiem sadz. priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei119020.55
Pabalsts personas dokumentu iegūšanai (trūcīgām personām bez ienākumiem)230
Apbedīšanas pabalsts4810146.59
Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu13934950
Materiālā palīdzība 80 un vairāk gadus sasniegušām personām34434600
Materiālā palīdzība Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem311550
Materiālā palīdzība politiski represētām personām1628100
Materiālā palīdzība laulātiem pāriem nozīmīgā kāzu jubilejā50 ģim.3575

Mājokļa pabalsts

No 2022. gada 1.janvāra līdz 31.decembrim tiek palielināts mājokļa pabalsta saņēmēju loks, sekojošām iedzīvotāju grupām nosakot lielākus koeficientus mājokļa pabalsta aprēķina formulā:

atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti – koeficientu 2,5; mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti – koeficientu 2; pārējām mājsaimniecībām – koeficientu 1,5

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Kam pienākas

Ja izdevumi par mājokli lielāki par ienākumiem vai tie pilnībā nesedz izdevumus par mājokli.

Kādi izdevumi tiek ņemti vērā, aprēķinot pabalstu

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Mājokļa platība, īres/apsaimniekošanas izdevumi, izdevumi par gāzi, elektroenerģiju, karsto un auksto ūdeni, apkuri, tajā skaitā cieto kurināmo, atkritumu izvešanu, asenizāciju, nekustamā īpašuma nodokli, izdevumi par telekomunikāciju un interneta lietošanu, par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju un citu.

Kā saņemt

Pabalstu piešķir un izmaksā pašvaldības sociālais dienests pēc mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas.

Līdzīgi raksti

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
Gulbenes novads - Dzirkstele.lv komanda.