Abonē e-avīzi "Dzirkstele"!
Abonēt

Reklāma

Iedzīvotāju padomju nepieciešamību nenoliedz, Gulbenes novada pašvaldības darbinieki un deputāti paļausies uz sabiedrības aktivitāti

Foto: no “Dzirksteles” arhīva.

Gulbenes novada pašvaldība Valsts kontrolei ir apliecinājusi savu apņemšanos līdz 2025.gadam veicināt iedzīvotāju padomju veidošanu savā administratīvajā teritorijā, kā arī izstrādāt iekšējo normatīvo dokumentu, kas regulēs kārtību, kādā pašvaldība nodrošina iedzīvotāju līdzdalību.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Tas būtu ļoti atbalstāmi, ja tiešām šīs iedzīvotāju padomes veidotos,” saka novada deputāts Aivars Circens. Tomēr viņš ir skeptisks, vai padomes patiešām veidosies, ņemot vērā cilvēku vēlmi tikai kritizēt, bet sabiedriskās aktivitātēs neiesaistīties. Viņš akcentē, ka iedzīvotāju padomju veidošana, darbošanās šajās padomēs tomēr uzliks kaut kādu atbildību. Iedzīvotāju padomēs, viņaprāt, būtu jādarbojas cilvēkiem, kuriem tik tiešām “sāp sirds par attīstību, nevis prātā ir tikai domas, kā nomelnot citus, kuri jau strādā un dara novada labā”. Iedzīvotāju padomju uzdevumu A.Circens redz sabiedrības pārstāvju vēlmē pašiem kaut ko darīt un izdarīt ne tikai personiskā labuma dēļ, bet visas vietējās kopienas interesēs.

Pašvaldībai obligāti nav nepieciešamas

A.Circenam ir aizdomas, ka iedzīvotāju padomes veidosies novadā vienā otrā vietā, bet ne visos pagastos. Deputāts pats piedalījies pavasarī pašvaldības organizētajos izbraukumos un “Apkaimes sarunās” ar iedzīvotājiem. No tā brīža esot pagājis pusgads, bet nekādas aktivitātes iedzīvotāju padomju veidošanā diemžēl neesot novērotas. A.Circens norāda – iedzīvotāju padomes šobrīd pašvaldības darbā nav obligāti nepieciešamas, redzēšot, kā būs turpmāk.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Novada deputāts Ainārs Brezinskis arī uzskata, ka iedzīvotāju padomēm nav obligāti jābūt. Viņa uzskats – katras pagasta pārvaldes vadītājs jau tā maksimāli komunicē ar iedzīvotājiem un izzina viņu domas. Taču, ja šādas padomes veidosies, A.Brezinskis to lomu saredz tieši pašvaldības budžeta izdevumu plānošanā, priekšlikumu izteikšanā un sekošanā līdzi tēriņiem.

Tas jādara pēc iespējas ātrāk

Novada deputāte Mudīte Motivāne gan ir noskaņota optimistiski, jo uzskata – katrā pagastā ir sabiedriski aktīvi cilvēki, kuri spēj un vēlas vest aiz sevis citus. To apliecinot dažādu biedrību darbība pagastos. “Iedzīvotāju padomes veidošana vietējā kopienā būtu jāuzņemas vienam, kurš ir visaktīvākais. Ja nebūs šā viena cilvēka, nekā nebūs,” saka deputāte. Viņa par iedzīvotāju padomēm teic, ka būtu labi, ja tās veidotos, jo tā būtu kā atgriezeniskā saikne. Pašvaldības darbiniekiem un deputātiem šāda sadarbība palīdzētu saprast, kas iedzīvotājiem ir tas aktuālākais, uzskata M.Motivāne. Tad nebūšot pamata teikt, ka pašvaldībā kāds kaut ko izdomā un tik virza. Izvēļu un lēmumu saskaņošana ar iedzīvotāju padomēm veicinātu visu ieceru sabiedrisko apspriešanu un sabiedrības vairākuma piekrišanu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Iedzīvotāju padomes ir labs veids, kā nodrošināt iedzīvotāju interešu pārstāvību savā teritorijā,” saka novada deputāts Normunds Audzišs.

Viņa pārliecība – iedzīvotāju padomes veicinātu cilvēku aktivitāti, jo tiktu lemti ļoti konkrēti jautājumi par savu dzīvesvietu un tie tiktu virzīti uz novada komitejām un domes sēdēm. “Neviens svarīgs jautājums nepaliktu bez izskatīšanas!” domā N.Audzišs un akcentē, ka pašvaldībai ir jāizstrādā saistošie noteikumi “Gulbenes novada pašvaldības iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums”. Turklāt, kā uzskata deputāts, tas ir jādara pēc iespējas ātrāk. “Dažas pašvaldības to jau ir paveikušas, un tur padomes sākušas darbu,” norāda N.Audzišs.

Padomes nav domātas, lai kritizētu

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Iedzīvotāju padomju veidošanas process nav uzdots pašvaldībām, pašvaldībām ir tikai jāatbalsta, ja iedzīvotāji veido padomes, – precizē novada domes priekšsēdētāja vietniece Guna Švika. “Pašvaldībām ar varu nav jāveido šādas padomes,” viņa saka. Tajā pašā laikā G.Švika informē, ka šogad pašvaldības pārstāvji, deputāti ir devušies uz pagastiem, saukuši kopā iedzīvotājus, runājuši, informējuši par iespēju veidot iedzīvotāju padomes. Viņa pieļauj, ka atsevišķos pagastos šī ziņa ir sadzirdēta un reakcija būs, piemēram, Litenē un Stāmerienā. Taču pagaidām pašvaldība vēl nav saņēmusi nevienu oficiālu pieteikumu par iedzīvotāju padomju veidošanu. G.Švika personiski uzskata, ka iedzīvotāju padomes padarītu pašvaldības darbu sabiedrībai saprotamāku un informētības pakāpe būtu daudz lielāka.

“Iedzīvotāju padomes nav domātas, lai kritizētu pašvaldības darbu. Lai gan varbūt vienam otram cilvēkam liekas, ka darbošanās padomē dos iespēju kritizēt. Padomes ir paredzētas, lai izzinātu iedzīvotāju vēlmes par to, kas nepieciešams katrā vietējā kopienā. Ne vienmēr pašvaldības darbinieki spēj šīs vajadzības ieraudzīt. Iedzīvotāju padomes katrā pagastā var būt vairākas, nevis tikai viena, piemēram, ne tikai Rankā, bet arī Rēveļos. Protams, ja paši iedzīvotāji vēlas būt aktīvi. Iedzīvotāju padomes var pārstāvēt konkrētu apdzīvoto vietu, ja cilvēki paši vēlas un ja ir gatavi sabiedriskajam darbam ziedot savu brīvo laiku. Tā būs darbošanās sabiedrības labā, piemēram, veicot iedzīvotāju aptaujas, izzinot cilvēku domas,” stāsta G.Švika. Viņa uzskata – vajag katrā pagastā vismaz vienu entuziastu, kurš spēj kopienas sabiedrību saliedēt un aktivizēt.

Cilvēki ir jāuzrunā, lai veidotos padomes

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Viss ir atkarīgs no cilvēkiem, viņi ir jāuzrunā,” uzskata Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” vadītāja Valērija Stībele, kura tic – iedzīvotāju padomes novadā veidosies. Viņa domā, ka iedzīvotāju dažādām vecuma grupām ir, iespējams, dažādas vēlmes un uzskati par to, kādus projektus novada teritorijā vajadzētu īstenot pašvaldībai.

Iespējams, iedzīvotāju padomes varētu atšķirties arī pēc sastāva tieši no paaudžu pārstāvniecības. Tomēr V.Stībele norāda arī uz novēroto realitāti, ka izsludinātajās sabiedriskajās apspriešanās iedzīvotāju aktivitāte ir zema – atnāk vien daži cilvēki. Un tad esot sāpīgi, jo netiek sasniegts mērķis – uzzināt iedzīvotāju vairākuma viedokli, saka V.Stībele.

Novada pašvaldības sporta komisijas priekšsēdētājs Aigars Cīrulis, kurš ilgus gadus arī aktīvi darbojas biedrībā “Latvijas Pauerliftinga federācija”, uzskata – iedzīvotāju padomju veidošanā ir vairāk jābāzējas uz entuziastiem, kuri jau šobrīd vairāk vai mazāk aktīvi pārstāv sabiedrību pašvaldības dažādu aktivitāšu sakarā. Pēc viņa domām, iedzīvotāju padomes būs tikai jauns formulējums tam, kas jau tagad notiek pagastos un pilsētā. “Tās ir tās pašas biedrības. Tie ir sabiedrības piedāvātie projekti, pretendējot uz pašvaldības finansējumu. Tā ir iedzīvotāju iniciatīva. Tādā veidā iedzīvotāji jau reāli iesaistās un piedalās,” saka A.Cīrulis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Jaunajā Pašvaldību likumā kā viens no sabiedrības iesaistes veicināšanas pasākumiem ir minēta iedzīvotāju padomju veidošana. Vai, jūsuprāt, šādas padomes ir vajadzīgas?
 • Tādas padomes neko nedos. 38%, 51 balsis
  51 balsis 38%
 • Kamēr pašvaldību vēlēšanās būs jābalso par partiju sarakstiem nevis personībām, nekas nemainīsies.* 27%, 36 balsis
  36 balsis 27%
 • Noteikti vajag iesaistīties vietējās dzīves uzlabošanā. 21%, 28 balsis
  28 balsis 21%
 • Ir dzirdēts par tādām, bet gribētos uzzināt vairāk. 8%, 11 balsis
  11 balsis 8%
 • Vēlos piedalīties šādā padomē. 7%, 9 balsis
  9 balsis 7%
Kopējais balsu skaits: 135
18.07.2023 - 28.07.2023
Balsošana ir noslēgusies

Uzziņa

* Pašvaldībā var izveidot konsultatīvas pašvaldības institūcijas — iedzīvotāju padomes.

* Iedzīvotāju padomju izveides mērķis – nodrošināt vietējo kopienu iedzīvotāju interešu pārstāvību un pašvaldības teritorijas attīstību, veicinot iedzīvotāju savstarpējo sadarbību un saskaņotu rīcību kopējam labumam.

* Iedzīvotāju padomes var sniegt lēmumu projektus izskatīšanai domē, bet domei ir pienākums noskaidrot padomes viedokli, pirms pieņemt lēmumu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

* Par iedzīvotāju padomes locekli var būt fiziskā persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu un ir Latvijas Republikas pilsonis vai tāds Eiropas Savienības pilsonis, kurš nav Latvijas Republikas pilsonis, bet ir reģistrēts Fizisko personu reģistrā.

* Par iedzīvotāju padomes locekli nav atļauts būt domes deputātam, pašvaldības izpilddirektoram un viņa vietniekam.

* Dome izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka iedzīvotāju padomes (vienas vai vairāku) izveidošanas un darbības nosacījumus.

* Iedzīvotāju padomju darbība idejiski cieši saistāma ar tā saucamo līdzdalības budžetu kā pašvaldības budžeta sastāvdaļu; ar 2025.gadu pašvaldībai obligāti savā budžetā ir jāparedz finansējums līdzdalības budžetam.

* Finansējums līdzdalības budžetam domei ir jāparedz vismaz 0,5 procentu apmērā no pašvaldības vidējiem viena gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa faktiskajiem ieņēmumiem, kas tiek aprēķināti par pēdējiem trim gadiem.

Avots: Pašvaldību likuma 58. un 59.pants, kā arī pārejas noteikumi

Projektu līdzfinansē “Mediju atbalsta fonds” no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild “Dzirkstele”.

#SIF_MAF2023

Līdzīgi raksti

Reklāma

Komentāri ir slēgti

Komentāri (30)

 1. Kā līdz šim rāda pieredze, nebūs jēgas no tādām iedzīvotāju padomēm. Ir daudz gadījumu, kad novada iedzīvotāji tiešām ir iesaistījušies un cīnījušies, lai panāktu kaut ko, bet cīņa vienmēr ir zaudēta(skolu likvidēšana, Jaungulbenes sila pārdošana utt.).

  33
  3
 2. Nevajadzètu bùt padomèm.Katrs nekompitentais tagad nu spriedis.Palasiet komentàrus un pàrliecinaties.

  8
  14
 3. Ideja ir laba. To savulaik akcentēja bijušais prezidents Levita k- gs. Bet, kā to realizēt praktiski tā, lai būtu maksimāla jēga, nav īsti skaidrs. Pietrūkst tiesiskā pamatojuma. Vienīgi brīnos, ka daži tagadējie deputāti nobijušies no iespējamās kritikas viņu adresē no šādu padomju puses. Nav taču viņi tik nevainojami un ideāli, ka neviena kritikas pilīte no viņu vēlētājiem nedrīkstētu pieskarties viņu “pārgudrajām” galvām. Tieši pretēji- vietējo padomju idejas ( un arī kritika) varētu būt labs palīgs domei, kura, protams, detaļās nav spējīga pārzināt reālo situāciju savā teritorijā.

  16
  1
 4. Kamēr cilvēki neredzēs atgriezenisko saiti-reālu ieinteresētību, reālus darbus, taustāmus “labumus” – sakārtotus ceļus, pakalpojumus, utt., tikmēr variet mākslīgi veidot visu ko! Un dažās pārvaldēs ir tik neieinteresēti pārvaldnieki, kuriem tik vien interesē kā novilkt laiku, un naudas tāpat kā nav , tā nav priekš laukiem! Cilvēki, ejiet dzīvot uz pilsētām!

  18
 5. Padomes ir nepieciešamas, jo nepieciešamas jaunas idejas,attīstība, pakalpojumi, kur ilgtermiņā ieguvēji būtu visi.
  Aktīvāk iesaistām jauniešus, lai apgūst dažādas prasmes.
  Paldies par Gulbenes svētku un “Zaļā tirdziņa” darba organizāciju un norises vietu, pārdomātas autostāvvietas. Paldies, vietas izvēle super, tikai pietrūka norādnes ! Domāju, ka vieta, kur vasarā dažādus pasākumus organizēt!
  Katrs varētu dot pienesumu Gulbenes vides sakārtošanai.Man gribētos košākas puķu dobes Gulbenē un esmu gatava uzdāvināt dienziedes! Parkā trūkst košu dobju.Tur labi būtu dienziedes!
  Domājam kopā, ko varētu uzlabot tajā vidē, kur dzīvojam!
  Paši esam lēmēji un domājam par kvalitatīviem pakalpojumiem! Beidziet sūdzēties, bet vairāk uzsveriet to labo, kas izdodas!:):)
  Lai mums kopā izdodas jauni projekti!

  18
  6
 6. Aptaujā var redzēt, ka lielais vairums saka, ka nav jēgas no tādām padomēm.
  Bet jūs pacietieties un drīz lielais kaimiņš jums atgriezīs vecās labās padomes!

  7
  10
 7. Nu redz.domātāj.man gan liekas.ka pilsētā ir izcili skaistas puķu dobes! Paldies .par to.

  2
  2
 8. Varbūt pat bez padomēm deputāti parūpētos, lai gulbeniešus sūta uz Valmieras slimnīcu? Vai tiešām nav saprotams, ka Gulbene nav Latgalē? Vai arī turpinās slavenais- Latgale sākas kaut kur aiz Rīgas? Nav būtisku iebildumu pret Rēzeknes slimnīcu, bet slimam čivļu cilvēkam patiešām būs grūti ar čangaļiem. Tīri cilvēciski..

  15
  5
 9. Nesapratu.tagad kaut kādas padomes lems deputātu vietā? Mēs jau ievēlējām deputātus.tad viņi arī lai lemj.

  7
  3
 10. Sveiks, Gulbenes novada laikrakst! Kā klājas ar iedzīvotāju viedokļa publicēšanu komentāru veidolā? Ir “melnais saraksts”, kurā sponsoriem nevēlami komentētāji?

  9
  2
 11. 100% taisnība! Ir tēmas, kur ļauj desmitiem komentāros liet dubļus uz kādu cilvēku vai notikumu. Bet ir valdīkļi vai notikumi kādā visiem zināmā valstī, kas ir pilnīgs tabū! Labākajā gadījumā komentāru nepublicē, bet sliktākajā – tiec uz laiku bloķēts.
  Demokrātija un vārda brīvība Gulbenes stilā!

  15
  2
 12. Iedzīvotāju padomes par to, kādas puķes stādīt? Vai tiešām nevienu neuztrauc un no vadības vai deputātiem neviens negrib paskaidrot, kāpēc gulbenieši tiek piestiprināti Rēzeknes nevis Vidzemes slimnīcai? Sāk ar dzemdībām, traumām, ķirurģiju.. Ko nevarēs Balvos, to uz Rēzekni, ja paliek sliktāk, uz Daugavpili. Un tad, ja nu gadījies nemirstīgais, uz kādu specializētu slimnīcu Rīgā. Tā nebūs? Ha, Ha..

  10
  0
 13. Tieši tā, būtu tagad cīnījušies par slimnīcu esamību, kādas padomes?!?!? Jāsmejās. :))))

 14. Par slimnīcas esamību vajadzēja cīnīties n-tos gadus iepriekš. Kad šiverīgs darbonis ar mutīgu palīdzi privatizēja Gulbenes slimnīcu un izveidoja apvienību…… Ir pilnīgi normāli, ka sarežģītākus gadījumus vedīs uz lielajām slimnīcām, kur ir speciālisti.

  4
  1
 15. Jūs galīgi neizprotiet padomju nozīmi, tikai bļaustāties!

  3
  3
 16. Aizbrauc uz Ventspili, pabraukā pa ES un būs ko salīdzināt, jo .Gulbenē ir bezgaumīgas puķu dobes.

  3
  3
 17. Vienmēr var labāk! Forši, ka ir uz ko tiekties. Starp citu, ES tagad ļoti modē dabīgā pļava – pat lielpilsētu parkos blakus rožu dobei zāle līdz ceļgalam. Un pareizi – citādi bērni pat nenojauš kā patiesībā izskatās pļavā.

  9
  1
 18. Nav runa par lielākām un gudrākam slimnīcām. Runa par to, ka VM paredz, ka gulbeniešiem tiek iedalīta Rēzeknes slimnīca. Nevis Vidzemes slimnīca. Un ja šī sadalē tiks apstiprināta, pieļauju, ka ne Madonā, ne Valmierā mūs pieņemt nedrīkstēs. Jau tagad ātrie ved uz Balviem. Nu arī paši brauksim uz Rēzekni.

  5
  1
 19. Kāda starpība Rēzekne, Valmiera utt. … Tāpat tas nav uz vietas tepat Gulbenē! Laika un attāluma ziņā vienīgi Madona sanāk tuvāk. Vai kvalitatīvāk?- tas ir diskutējams jautājums.

  4
  1
 20. Nu redz, Gulbene nav Latgale. Vēl jo sliktāk, ne šis ne tas, paklausies kā gulbenieši runā. Runa ļoti pierāda.
  Maliena vai vēl sliktāk…
  Latgalietim vismaz ir sava izloksne un viņš tā arī runā.
  Gulbenieši mēģina izrunā tur ko kopēt no Rīgas gala, bet vēl sliktāk sanāk.
  Gulbenieši tī poši broļi latgalīši. Nekū nav ar dareit.
  Vispār beidziet ālēties un dalīt kastās.
  Cilvēks ir cilvēks, kāda nozīme valodai kurā tu runā.
  Kaut vai Gulbenes novads, Ranka, Litene, Piebalga, visādi akcenti. Tā lūk!
  Un tu “smalkais” gulbeniet izvēlies dzīvot citur ja tev te netīk…

  2
  3
 21. Jā, mūsu puses ļaudis runā augšzemnieku dialektā, bet tajā pašā laikā malēniešu izloksne nav kāda no Latgales izloksnēm. Jā, gan malēniešu, gan Latgales izloksnēs vārdi, tos izrunājot, tiek “lauzti”. Bet tieši tajā, kā vārdi tiek lauzti, slēpjas viena no atšķirībām starp Vidzemes un Latgales runu. Un vēl- Latgales cilvēki nereti mīkstā līdzskaņa ķ vietā izrunā parasto k ( “kakis”, “zakis” un tml.) Mēs taču sakām “kaķis”, “zaķis”- ne tā? Un tad- kas tad ir vēl sliktāks par malēniešu izloksni, kā jūs rakstāt? Par šiem jautājumiem varat lasīt pētnieces D. Markus darbos- pat veselu grāmatu par malēniešiem viņa sarakstījusi. Nav labu un sliktu izlokšņu, jo katra izloksne ir Latvijas kultūras bagātība. Vienīgi ir vērojami daži romāna “Mērnieku laiki” personāža Švauksta pakaļdarinātāji, kas paši vairs nesaprot, kā un ko runā.

 22. katru dienu lūdzos lai atgriestos padomju laiki tā premjera alkatība ir noriebusies

  3
  6
 23. Gudrīši, palasiet par Rēzeknes bankrotu, par Tiesībsarga atzinumiem par pašvaldības pansionātu, par atsauksmēm par Rēzeknes slimnīcu, par Rēzeknes pašvaldības vadītāju nihilisko attieksmi.. Un liksies, ka Gulbenē dzīvojam lejputrijā. Jums maz radu Latgalē?

 24. Gulbenes laikrakst Dzirkstele. Lasītajiem šobrīd pārpublicējat garus politiska rakstura rakstus. Lūgums- tā kā Veselības ministrijas plānos pavīdēja lēmums piestiprināt mūs Rēzeknes slimnīcai, pārpublicējiet arī gulbeniešiem svarīgo informāciju par Rēzeknes bankrotu, Tiesībsarga secināto par Rēzeknes pansionātu u.c. Žurnālistu ētikas pamatā ir demokrātija, ne? Nevis korektu komentāru dzēšana.

  2
  1
 25. Ja lasītu ziņas katru dienu, tad zinātu, ka neko pie Rēzeknes nestiprinās.

  1
  1
 26. Vai neatteicās no lēmuma tikai par dzemdībām? Tā ir, ka nevar ne saprast, ne izsekot. Runa jau vēl bija par traumām un ķirurģiju..

 27. Padomju nozīmi ui kā vēl zinu. Gadi, mani skaistie gadi! Un ziņas ne tikai lasu, bet tās arī saprotu. Latvieši bieži izmanto teicienu- zivis pūst no galvas. Vai laikrakstos arī tā ir?

  1
  0
Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
Gulbenes novads - Dzirkstele.lv komanda.